Đại Giới Đàn Cam Lộ: Nhị Đàn Truyền Tỳ Kheo Giới - Ngày 27/10/2010
28/10/2010 03:52 (GMT+7)
Hôm nay ngày thứ 4 của Đại Giới Đàn, sáng ngày 27/10/2010 - 20/9 Canh Dần. Hội đồng thập sư chính thức đăng đàn tại Giới-Đài, nhị đàn truyền Tỳ Kheo giới cho giới tử Tăng.

Đại Giới Đàn Cam Lộ: Hòa Thượng Thích Trí Quảng Đăng Đàn Thuyết Pháp - 26/10/2010
27/10/2010 19:55 (GMT+7)
Đại Giới Đàn Cam Lộ: Hòa Thượng Thích Trí Quảng Đăng Đàn Thuyết Pháp - 26/10/2010
Đại Giới Đàn Cam Lộ: Lễ Phóng Liên Đăng - Thuyết U Minh Giới
27/10/2010 19:12 (GMT+7)
Đại Giới Đàn Cam Lộ: Lễ Phóng Liên Đăng - Thuyết U Minh Giới (lễ truyền tam quy ngũ giới cho pháp giới lục đạo thập loại cô hồn) ngày 26/10/2010 do Thượng Tọa Thích Lệ Trang làm Sám Chủ

Gia Lai: Chính Thức Khai Mạc Đại Giới Đàn Cam Lộ
26/10/2010 20:14 (GMT+7)
Đại Giới Đàn Cam Lộ: Sáng hôm nay ngày 26/10/2010 - (19/9 Canh Dần) tại thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai, Đại Giới Đàn Cam Lộ do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai tổ chức

Đại Giới Đàn Cam Lộ: Lễ Sám Hối - Sơ Canh Tuần Chiểu - 25/10/2010
26/10/2010 05:26 (GMT+7)
Đại Giới Đàn Cam Lộ: Lễ Sám Hối - Sơ Canh Tuần Chiểu - 25/10/2010


Đại Giới Đàn Cam Lộ: Sơ Canh Tuần Chiểu ngày 24/10/2010
25/10/2010 14:08 (GMT+7)
Đại Giới Đàn Cam Lộ: Sơ Canh Tuần Chiểu ngày 24/10/2010

Đại Giới Đàn Cam Lộ: Lễ Cung An Chức Sự - Ngày 25/10/2010
25/10/2010 13:37 (GMT+7)
CMT) Hôm nay ngày thứ 2 của Đại Giới Đàn Cam Lộ, ban Công Văn, cử hành lễ, cung An chức sự. Văn nghi chức sự: Phàm một pháp hội đạo tràng dù lớn hoặc nhỏ, thì việc trước tiên, phải cử hành lễ cung an chức sự đạo tràng.

Đại Giới Đàn Cam Lộ: Chiều nay ngày 24/10/2010 Khảo hạch Giới Tử
24/10/2010 18:50 (GMT+7)
Đại Giới Đàn Cam Lộ: Chiều nay ngày 24/10/2010 Khảo hạch Giới Tử(CMT) Chiều nay ngày đầu tiên của Đại Giới Đàn Cam Lộ, 14 giờ khảo hạch giới tử. Chư Tăng Ni tập chung tại chùa Minh Thành, có sự Chứng minh của HT. Thích Viên Quán Trưởng ban Kiến Đàn, Ban giám khỏa, Ban quản giới tử. Tỳ Kheo viết luận, Sa Di thi khảo hạch vào 19 giời tối nay thi tụng Luật, và ngũ canh tuần chiểu.
Đại Giới Đàn Cam Lộ: Ngày 24/10/2010 Lễ Cung Thỉnh Tứ Vị Dẫn Thỉnh tại Đại Phương Trượng
24/10/2010 18:34 (GMT+7)
Đại Giới Đàn Cam Lộ: Ngày 24/10/2010 Lễ Cung Thỉnh Tứ Vị Dẫn Thỉnh tại Đại Phương Trượng (CMT) Hôm nay ngày 24/10/2010 là ngày chính thức diễn ra Đại Giới Đàn Cam Lộ, ngày thứ 1 trong thời gian 5 ngày. Buổi sáng giới tử kiểm danh lần cuối, sau lễ kiểm danh là lễ, Cung thỉnh tứ vị Dẫn Thỉnh.

Tu để làm gì ?
23/10/2010 23:11 (GMT+7)


 Về trang trước     Về đầu trang      Page:  1 [2] 3 4  

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: