21/10/2010 17:28 (GMT+7)
Số lượt xem: 6980
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Đại Giới Đàn Cam Lộ: Lễ Niêm Đàn Sái Tịnh, Tuyên Giới Kinh, Phong Giới-Đài tại chùa Minh Thành - Gia Lai

(CMT) Sáng ngày 21/10/2010 và chiều ngày 20/10/2010 tại Giới-Đài chùa Minh Thành, Ban Tổ Chức Đại Giới Đàn cử hành lễ Niêm Đàn sái Tịnh, Tuyên Giới Kinh, Phong Giới Đài.

Chứng minh có chư tôn đức ban Trị sự Phật giáo tỉnh: HT. Thích Từ Hương - Trưởng ban Trị sự  PGTGL, HT. Thích Viên Quán - Phó ban Trị sự PGTGL, Trưởng ban Kiến Đàn Đại Giới Đàn Cam Lộ và chư tôn đức trong ban tổ chức.

Đại Giới Đàn Cam Lộ Chùa Minh Thành là Giới đàn đầu tiên ở Việt Nam y Pháp thiết lập: Giới-Đài truyền Giới căn cứ theo Nam Sơn Truyền Giới Chánh Phạm cử hành nghi thức Giới đàn, y theo Giới Bổn truyền thọ Giới Pháp.

Trong khuôn khổ Đại Giới Đàn Cam Lộ, theo như chương trình chỉ còn 2 ngày nữa là chính thức khai Giới Đàn từ ngày 24 đến 28/10/2010 (nhằm ngày 17-21/09 Canh Dần). Chính Thức Khai Mạc Đại Giới Đàn Cam Lộ  vào ngày 26/10/2010 (19/09 Canh Dần). Chương trình: Cung thỉnh Giới Bảng, Cung nghinh Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Chứng Minh Giới Đàn, Hội Đồng thập sư, Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quan Khách quang lâm Giới Đàn Cam Lộ làm Lễ Khai mạc. Cung thỉnh Hòa Thượng Tuyên Luật Sư Khai Đạo Giới tử, Cung Nghinh Hòa Thượng Chứng Minh Thích Trí Quảng Thuyết Pháp, Lễ phóng liên đăng - Đăng Đàn Thuyết U Minh Giới, Phóng Diệm Khẩu do Thượng Tọa Thích Lệ Trang sám chủ ban Kinh Sư miền Nam.

Ban biên chuaminhthanh.com xin giới thiệu hình ảnh đến chư tôn đức, phật tử và quý vị độc giả.

Hàm đựng Giới Kinh

Giới Kinh

Đất các Tổ đình và tự viện ở Gia Lai để yểm Giới đàn

Giới Thạch Cam Lộ Giới Đài

Chư đại đức Tăng trong ban công văn và dẫn lễ, làm lễ thỉnh sư tại phương trượng

Lễ niêm đàn, sái tịnh tại Giới-Đài

yểm Giới-Đài

Tuyên Giới Kinh

Ban kiến đàn đại giới đàn Cam Lộ

Chư đại đức Tăng trong ban công văn và dẫn lễ, làm lễ yết Giới Kinh

Chư đại đức Tăng yểm Giới Thạch (Giới Thạch được thỉnh từ Tổ đình Luật Tông chùa Tịnh Nghiệp núi Chung Nam - Tây An - Trung Quốc

Giới trường Ni chùa Bửu Sơn đại giới đàn Cam Lộ

Chư tôn đức trong Ban trị sự và Ban kiến đàn viếng thăm và thị sát tiến trình hoàn thiện Giới trường Ni

Chư Ni trong ban kiến đàn Ni trường

Quang cảnh Giới trường Ni chùa Bửu Sơn

Chùa Bửu Nghiêm và Bửu Thắng trong không khí chào mừng Đại giới đàn Cam Lộ


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: