14/02/2011 14:32 (GMT+7)
Số lượt xem: 6222
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Con mong thư này đến Thầy trong niềm an vui Đạo Pháp, mong rằng những Phật sự thầy và chư Tăng - Ni bổn tự được nhiều thuận lợi.
Con là Sc Pháp Hỷ, người đã viết bức thư mà Thầy đã phổ biến rộng rãi. Con xin đa tạ tấm lòng rông mở và từ bi của Thầy!Những năm qua con có tổng hợp một số bài nói chuyện với Phật tử ở những nơi khác nhau, và viết thành một cuốn sách nhỏ với nội dung khúc chiết và rất ít dùng từ khó hiểu để mọi người có thể đọc và hiểu giáo lý căn bản của Đạo phật một cách dễ dàng.
Con sẽ gửi kèm theo đây cuốn sách đó, nếu Thầy và các Đạo hữu thấy có hữu ích, hãy dùng.
Hiện nay con đang ở Úc châu, nhưng con sẽ trở lại Vn trong tháng sau để hỗ trợ các sư tỷ con trong việc hoằng pháp ở Miền Bắc Việt nam.
Vài hàng kinhd vấn an thầy.
Kính thư,
Con: Pháp Hỷ Dhammananda


Tiêu điểm:

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: