23/10/2010 23:34 (GMT+7)
Số lượt xem: 3356
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Đại Giới Đàn Cam Lộ: Chiều ngày 23/10/2010 Cung nghinh chư tôn đức

(CMT) Chiều nay ngày 23/10/2010 đúng 17 giời 25 phút tại sân bay Pleiku ban tổ chức Đại Giới Đàn Cam Lộ: HT. Trưởng ban Trị sự Thích Từ Hương, Phó ban Trị sự - Trưởng ban Kiến đàn HT. Thích Viên Quán, chư tôn đức trong Ban Trị sự, ban Kiến đàn.

Cung nghinh HT. Thích Tắc An - Đường Đầu Đắc Giới Hòa Thượng Đại Giới Đàn Cam Lộ, HT. Thích Minh Thông - Giáo Thọ A Xà Lê, Tuyên Luật Sư Đại Giới Đàn Cam Lộ, Thất vị Tôn Chứng, Gia Trì Sư - TT. Thích Lệ Trang Khai Đường Hòa Thượng. Ban Kinh Sư, Ban Giám Khảo, Ban Giám Đàn, Ban Quản giới tử.


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: