Học tiếng Anh nhanh như tia chớp thông qua Phật học
04/03/2013 13:32 (GMT+7)
Every evil never doingand in wholesomeness increasingand one's heart well-purifying:this is the Buddhas' Sasana
Quyết tâm học Anh văn sau 10 năm mất căn bản
28/01/2012 07:59 (GMT+7)
“Tôi không thể học được tiếng Anh”, nếu để biện minh cho lý do bạn không thể học được tiếng Anh bằng câu nói trên thì hãy thay đổi suy nghĩ của mình sau khi đọc bài viết của tôi. Trước đây, tôi từng nói như vậy hàng trăm lần, nhưng tôi đã học được tiếng Anh ngay khi tôi bỏ đi suy nghĩ này.

500 DANH TỪ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG
30/09/2011 08:18 (GMT+7)
Tiếng Anh cho trẻ em Gogo (Ba) 15 bài
11/09/2011 14:11 (GMT+7)
Tiếng Anh cho trẻ em Gogo 

Tiếng Anh cho trẻ em Gogo (Hai) 11 bài
11/09/2011 11:38 (GMT+7)
Tiếng Anh cho trẻ em Gogo 
Tiếng Anh cho trẻ em Gogo (Một) 11 bài
09/09/2011 16:29 (GMT+7)
Tiếng Anh cho trẻ em: Unit 1 - My name's Gogo

Tiếng Anh Cho Trẻ Em clip2 - 11 bài
09/09/2011 05:48 (GMT+7)
Tiếng Anh Cho Trẻ Em 
Tiếng Anh Cho Trẻ Em clip 1 - 11 bài
09/09/2011 04:42 (GMT+7)
Tiếng Anh Cho Trẻ Em 

No killing- Không giết hại
19/09/2010 21:22 (GMT+7)
No killing ( Lesson One) A.English Wild Deer Park A long time ago, there was a beautiful forest. Many deer lived there. One day, a king took his men there to hunt.
The Sangha -Tăng Già
04/09/2010 00:30 (GMT+7)
A. English The Sangha is a group of monks or nuns. They practise the Dharma. They hope that the Buddha’s teachings can help to make people become happier and wiser. They want everyone to live a good and happy life. B. Vietnamese Tăng đòan Tăng là tên gọi chung cho các tu sĩ nam và tu sĩ nữ. Họ thực hành Đạo Phật. Các Tăng hy vọng lời dạy của Đức Phật có thể giúp cho con người trở nên hạnh phúc và trí tuệ hơn. Các Tăng muốn mọi người sống với cuộc sống hạnh phúc và an lành.

The Drama-Pháp
01/09/2010 10:48 (GMT+7)
Pháp Những lời dạy của Đức Phật bao gồm : — Không làm điều xấu — Nên làm điều tốt — Giữ cho tâm của bạn trong sáng
Buddha - Đức Phật
31/08/2010 22:01 (GMT+7)
Đức phật là người sáng lập ra Đạo Phật. Ngài là một bậc thầy thông thái. Lời dạy của ngài giúp cho mọi người giác ngộ và hạnh phúc.

31/08/2010 06:12 (GMT+7)
No stealing  ( Lesson…..) A.English     The father was shocked by what his son said. He thought that nobody could see what he was doing at night. His son’s words made  him feel ashamed.
Câu chuyện mặt trăng
22/08/2010 10:35 (GMT+7)
“Where? Who?” he asked. The son pointed at the sky, “There, Daddy.  It’s the moon. The moon is looking at us.”

19/08/2010 09:23 (GMT+7)
A long time ago, there was a beautiful forest. Many deer lived there. One day, a king took his men there to hunt. Thời xưa, có một khu rừng đẹp. Nhiều con hươu đến sinh sống tại đây. Một ngày kia, Nhà vua dẫn theo những người hầu đến đó để săn thú rừng.

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: