08/02/2011 20:57 (GMT+7)
Số lượt xem: 6407
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Con xin cảm ơn Thầy, trong vấn đề này con xin góp ý cùng quý thầy. Sở dĩ các tôn giáo khác muốn cải đạo người Phật tử hay người không Phật tử, lý do là trên thực tế quần chúng tự xưng là Phật tử họ không hiểu căn bản giáo lý của Đức Bổn Sư.

1/ Kinh sách của Phật Giáo quá khó hiểu và không thực tế… nó không đáp ứng được với sự hiểu biết của quần chúng bình dân ít học.

2/ Bỏ bớt hình thức rườm rà trong các tự viện vì nó không thích hợp với thế hệ trẻ và kể cả các vị tri thức .

3/Cúng kiến nên hạn chế và nhất là không nên thắp quá nhiều hương và đốt vàng mã vì như vậy Đạo Phật trở nên mê tín và có vẻ dị đoan.

4/ Xin Quý Thầy hãy nhìn vào sự mai một của Phật Giáo Trung Hoa, Đại Hàn, Nhật Bản mà nên cập nhật hóa Đạo Phật để theo kịp đà tiến hóa của nhân loại, có làm được như vậy thì câu Thời Mạt Pháp mới không xảy ra được.

5/ Quyển kinh gối đầu giường của Phật Tử tại gia nên soạn lại hoàn toàn bằng tiếng việt và ngắn gọn, các danh từ liên quan đến tiếng Hán, Nôm nên loại bỏ ra vì đây là điều rất quan trọng. Không nên làm cho người Phật tử hoang mang vì không hiểu trong kinh nói gì nữa.

Đó là cái nhìn riêng và cũng là kinh nghiệm bản thân của con, cúi xin các Thầy và bạn hữu tha thứ.

 

Con Chân Pháp Khí


Tiêu điểm:

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: