Tịnh Độ


1. Sao gọi là Thiền Tông?

2. Ý nghĩa của chữ Thiền và Định là gì?

3. Bốn Loại Thiền Định là gì?
4. Sơ tổ của thiền Tông là ai?

5. Sơ tổ Thiền tông ở Trung Hoa là vị nào?

6. Vị tổ thứ sáu của Thiền tông ở Trung Hoa, cũng là vị tổ cuối cùng được truyền y bát là vị nào?

7. Sơ Tổ của Thiền tông Việt Nam là vị nào?

8. Phương pháp đối trị lòng tham muốn quá độ là gì?

9. Tam pháp ấn là gì?

10. Đức Phật giảng về năm mươi ấm ma và được ghi chép lại trong bộ Kinh nào?

11. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử do ai sáng lập

12. Tam Tổ Thiền phái Trúc Lâm là ai?
13.  13. Hiện nay, vị Thiền sư nào là vị kế thừa Thiền Phái Trúc Lâm

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: