Số đếm và số thứ tự trong Hán ngữ cổ đại
19/07/2012 15:01 (GMT+7)
  Về cơ bản, cách sử dụng số đếm và số thứ tự không khác nhau lắm giữa Hán ngữ cổ đại và Hán ngữ hiện đại.   Số đếm gắn thêm chữ đệ 第 thì thành số thứ tự. Thí dụ: nhất 一 là một, đệ nhất 第 一 là thứ nhất; thập 十 là 10, đệ thập 第 十 là thứ 10. Vì vậy ở đây chúng ta chỉ cần tập trung vào số đếm trong Hán ngữ cổ đại.
Viết chữ Hán bằng bút lông.  Mao bút thư pháp毛 筆 書 法
25/06/2012 08:24 (GMT+7)
Viết chữ Hán bằng bút lông Mao bút thư pháp毛 筆 書 法  Viết chữ Hán cũng là một nghệ thuật, góp phần rèn luyện và nâng cao khiếu thẩm mỹ. Trung Quốc gọi là Thư Pháp 書法 (shūfǎ), Nhật Bản gọi là Thư Đạo 書道(shodō). Người Trung Quốc nói: «Thư pháp khả dĩ tu tâm dưỡng tánh, đào dã tâm tình.» 書法可以修身養性陶冶心情 (Thư pháp có thể giúp ta tu tâm, dưỡng tánh,

Tự Học Chữ Hán
19/08/2010 10:11 (GMT+7)
Ðây là tập đầu tiên trong bộ sách Hán học mà chúng tôi xin cống hiến cho các bạn học sinh và cho tất cả quí vị nào muốn có một số vốn căn bản về chữ Nho.

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: