Hình Ảnh Chú Tiểu Tự Tại
21/07/2013 09:51 (GMT+7)
BỘ TRANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
26/11/2012 20:37 (GMT+7)

Việt Nam qua nét vẽ của Họa sĩ họa sĩ Direk Kingnok (Thái Lan)
24/04/2012 19:53 (GMT+7)
Trên 50 bức tranh về Việt Nam do họa sĩ Direk Kingnok người Thái Lan đăng tải trên tài khoản Facebook của mình đang được nhiều bạn trẻ Việt Nam chia sẻ cho nhau trên mạng xã hội này.
Phổ Môn Kinh_Họa Phẩm.
23/08/2011 20:57 (GMT+7)
Lúc bấy giờ, Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo lộ vai phải, chắp tay hướng Phật bạch rằng:

Thơ và tranh chú Tiểu
13/06/2011 18:13 (GMT+7)

Hình tượng 33 thân Bồ tát Quán Thế Âm
06/06/2011 06:40 (GMT+7)
Bồ tát Quán Thế Âm với hạnh nguyện cứu khổ cứu nạn, nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh mà Ngài ứng thân thị hiện để cứu độ, với tâm nguyện cứu khổ độ mê, giúp chúng sanh tu tập Phật Pháp chuyển mê khai ngộ, minh tâm kiến tánh.
Tranh vẽ: Tư liệu Chùa Bửu Minh
29/09/2010 04:36 (GMT+7)
Ảnh  Phật, Bồ tát  , vẽ bằng sơn dầu , tư liệu  hiện lưu giữ tại  chùa Bửu Minh

Tập Tranh Cuộc Đời Đức Phật
23/09/2010 22:25 (GMT+7)
Tranh Cuộc Đời Đức Phật Ban Biên Tập chuaminhthanh.com xin giới thiệu bộ tranh vẽ về cuộc đời hành đạo vĩ đại của Đức Phật

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: