Bố thí, cúng dường cũng có năm bảy đường
30/06/2019 16:54 (GMT+7)
GN - Ai cũng biết bố thí và cúng dường là việc tốt, là nhân lành của phước báo giàu sang, đủ đầy ở tương lai. Nhưng vì tâm và hạnh trước, trong và sau khi bố thí vốn khác nhau nên phước quả cũng tương ưng sai biệt thành năm bảy đường.

Kinh nghiệm nội tâm & ngôn ngữ
26/06/2019 21:31 (GMT+7)
NSGN - Tự chứng, tự ngộ có thể xảy ra được là nhờ vào sự hiện hữu của Như Lai tạng (Tathāgata-garbha) trong tâm mỗi chúng sinh. Tạng (garbha) theo nghĩa đen là “thai” hay “một cái gì đó chôn dấu bên trong”, nó có nghĩa là chủng tử (hạt giống) của Như Lai, từ đó sinh ra sự toàn giác.
ĐẦY ĐỦ 5 ĐIỀU NẦY ĐƯỢC XEM LÀ
NGƯỜI GIÀU CÓ TRONG ĐẠO PHẬT
26/02/2019 15:35 (GMT+7)
ĐẦY ĐỦ 5 ĐIỀU NẦY ĐƯỢC XEM LÀNGƯỜI GIÀU CÓ TRONG ĐẠO PHẬT   Pancariyavaḍḍhi -Năm pháp tăng thịnh cao quí:  

15/01/2019 21:36 (GMT+7)
Tính kế thừa & phát triển trong Phật giáo
15/01/2019 14:34 (GMT+7)
NSGN - Đôi khi huynh đệ ngồi đàm đạo với nhau, tôi lấy làm lạ là cho đến giờ cái tâm lý phân biệt bộ phái vẫn còn, dù bằng tên gọi Tiểu thừa hay Đại thừa, Nguyên thủy hay Phát triển, Nam tông hay Bắc tông.

Nai Mẹ Thương Con Đứt Ruột
15/12/2018 13:59 (GMT+7)
Tôi Là Người Biết Sợ
13/12/2018 18:43 (GMT+7)
Bạn ơi,Đừng tưởng tôi là người gan dạ.Không, Tôi là người nhát sợ.Thay vì vào các diễn đàn, Facebook , Twitter đọc tin nhảm rồi tranh luận, Tôi tụng kinh

Phật pháp nhiệm mầu
08/12/2018 14:16 (GMT+7)
GN - Quê tôi vùng nông thôn nghèo, thuở đó làng chưa có trường nên trẻ con trong làng ít đứa được đi học. Tôi khá lớn tuổi mới xin đi học. Ngày ngày tôi đến lớp một mình vì lớp ba học ở đình làng trong khi mấy đứa cùng xóm học ở trường.
hạt giống mặt trời
25/11/2018 15:12 (GMT+7)
Đa số chúng ta bước chân vào con đường tu học là vì muốn tìm một sự giải thoát nào đó, có thể là để chuyển hóa những khó khăn, khổ đau, hay có được một sự an lạc.

Ý niệm về Thầy
22/11/2018 15:22 (GMT+7)
CUỘC SỐNG NGƯỜI TU
19/11/2018 20:17 (GMT+7)

Hủy báng & tán thán
16/11/2018 14:50 (GMT+7)

Là Tất Cả Mà Không Là Gì Cả
12/11/2018 18:09 (GMT+7)
GIÀU SANG MÀ HỌC ĐẠO LÀ KHÓ
10/11/2018 08:55 (GMT+7)

Quán Thế Âm gần gũi bên mình
03/11/2018 15:36 (GMT+7)
GN - Là người nghiên cứu khoa học, tôi học Phật bằng tinh thần của người nghiên cứu và đúng theo lời Phật dạy: hiểu và tin.


 Về trang trước     Về đầu trang      Page: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: