Không ai sung sướng cả
13/05/2012 08:42 (GMT+7)
Đức Phật đã từng nói: “Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển”, và khẳng định bản chất cuộc đời là Khổ, một sự thật hiển nhiên (Khổ đế). Bởi vì trong hoàn cảnh nào thì con người cũng không thoát khỏi sự chi phối của định luật vô thường, mà hễ vô thường thì khổ. Cụ thể là con người khổ vì sinh , già bệnh, chết, khổ vì mong cầu không toại nguyện , tử biệt sinh ly, khổ vì oán ghét mà phải gặp nhau, khổ vì ngũ ấm bất hòa, cả thân, tâm đều khổ.  

Ý cao Tình đẹp
14/07/2011 22:06 (GMT+7)
Xin mời đọc vì rất hay1: Vườn Thiền: http://www.oldcottage.net/vuonthien/truyenthien/truyenthien.html 
Rừng thiền + Lời hay ý đẹp
22/06/2011 20:26 (GMT+7)
1: Vườn Thiền: http://www.oldcottage.net/vuonthien/truyenthien/truyenthien.html

Giác Tâm suy ngẫm
22/09/2010 19:08 (GMT+7)
Tổ quốc làm trọng, ai cũng thấy như thế. Nhưng khái niệm tổ quốc thì mông lung,xa vời vợi, còn con chúng ta là máu thịt của chúng ta, bên cạnh ta.
18/08/2010 17:46 (GMT+7)
Ngoài việc thọ trì, tuân giữ 5 điều giới căn bản trong đời sống hằng ngày, thỉnh thoảng, trong các ngày trai giới, các dịp lễ lớn, hay trong các khóa tu thiền tịnh tâm, người Phật tử cư sĩ chúng ta thường giữ thêm Bát Quan Trai Giới. Tám giới đó dựa vào năm giới căn bản, nhưng được khai triển thêm để giúp tạo một đời sống tịnh hạnh, đơn giản, giúp tạo các điều kiện thuận lợi để tu dưỡng tâm trí. Đó là:

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: