MÊ Ở TA BÀ, SỰC NHỚ QUÊ HƯƠNG LÀ CỰC LẠC
17/03/2018 15:09 (GMT+7)
Giải quyết sự khổ trong đời này (nhẹ lòng trước mọi chướng ngại) và an lạc, giải thoát khỏi luân hồi ở đời sau, ngoài Phật pháp ra không gì có thể thay thế.
MÊ Ở TA BÀ, SỰC NHỚ QUÊ HƯƠNG LÀ CỰC LẠC
05/03/2018 18:41 (GMT+7)
Giải quyết sự khổ trong đời này (nhẹ lòng trước mọi chướng ngại) và an lạc, giải thoát khỏi luân hồi ở đời sau, ngoài Phật pháp ra không gì có thể thay thế.

Niệm Phật muốn vãng sinh
17/09/2017 14:52 (GMT+7)
NSGN - Gần đây, việc hộ niệm cho người chết thịnh hành ở một số đạo tràng Tịnh độ. Hộ niệm như thế là việc tốt cho cả người sống lẫn người chết, là việc nên làm. Có điều, hộ niệm là một chuyện mà vãng sinh được không là chuyện khác.
Pháp tu cho người sắp mất
30/08/2013 08:25 (GMT+7)
Sau khi thấy rõ sự vô thường của đời sống và những khổ não của thế gian, thiết nghĩ, pháp tu thích hợp cho bạn lúc này là niệm Phật, cầu vãng sanh Cực lạc. Bạn hãy niệm “Nam-mô A Di Đà Phật” càng nhiều càng tốt. Khi nhận ra tâm dao động, lập tức đưa tâm trở về niệm Phật.

Bà Lão Niệm Phật Chết 10 Hôm Vẫn Không Hôi
10/08/2013 10:48 (GMT+7)
Đời Nguyên bên Trung Hoa, vào năm Canh Ngọ niên hiệu Chí Thuận ở vùng Triết Tây bị thất mùa liên tiếp. Trong thành Hàng Châu,
LÂM CHUNG TAM ĐẠI YẾU QUYẾT - Ấn Quang Đại Sư
07/07/2013 10:36 (GMT+7)
Ðiều bi thảm nhất trong thế gian thật không chi bằng cái chết, nhưng khắp cả người đời có ai may mắn thoát được nổi? Vì vậy, người hữu tâm muốn lợi mình lợi người thì chẳng thể không sớm lo liệu…

Vì sao cần niệm Phật?
27/06/2013 16:09 (GMT+7)
Vì sao lúc bình thường chúng ta cần phải niệm Phật? Lúc bình thường chúng ta thường niệm Phật là để chuẩn bị cho lúc lâm chung.

Niệm Phật Không Phải Là Kêu Phật
16/03/2013 01:33 (GMT+7)
Ấn Quang đại sư đưa Phổ Hiền hạnh nguyện vào pháp tu niệm Phật vì theo ngài, không tu hạnh Phổ Hiền thì không làm được công đức và sẽ không có điều kiện vãng sanh. 
Ngày vía Đức Phật A Di Đà và câu chuyện giáng sinh của Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư
31/12/2012 20:37 (GMT+7)
Vì Kinh sách Tịnh Độ tông không ghi rõ ngày đản sinh, xuất gia thành đạo của Phật A Di Đà, nên người tu Tịnh Độ chọn ngày sinh của Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư là ngày 17 tháng 11 Âm lịch hàng năm cử hành lễ vía, nhớ lại Đức Phật A Di Đà. Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư được xem như là hoá thân của Phật A Di Đà.

PHÁT NGUYỆN  VÃNG SANH CỰC LẠC
28/12/2012 08:19 (GMT+7)
Lời người dịch Sanh tử sự đại là một đề mục lớn của Thiền Tông, và sanh tử luân hồi là một chủ đề phổ thông của Phật Giáo.  Nói đến sanh tử luân hồi thì người Phật tử nào cũng nghĩ đến việc thoát ly sanh tử luân hồi.  Có sanh là có tử, dường như đấy là một đề tài tiêu cực.  Tôi nghĩ rằng chữ sanh chỉ tích cực khi nó đi liền với vô sanh, vãng sanh, và độ sanh.
Pháp môn một đời thành tựu
26/12/2012 13:05 (GMT+7)
Chỉ nương pháp niệm Phật sẽ được qua biển sinh tử: Kinh Đại Tập nói rằng: ”Thời đại mạt pháp hàng trăm triệu người tu hành, ít có một người đắc đạo, chỉ nương niệm Phật sẽ qua được biển sinh tử”.Thời đại mạt pháp, căn khí chúng sinh ngu si yếu đuối.

Hướng về miền Tịnh độ
24/12/2012 10:08 (GMT+7)
Phật có 84 ngàn pháp môn tu. Pháp vốn “bình đẳng, vô hữu cao hạ”, “không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm”. Nhưng ở thời mạt pháp, Tịnh Độ tông có thể nói được xem là thù thắng nhất. Mục đích tối thượng đạt giải thoát, tâm phải “như tường vách”, tuyệt tĩnh bình lặng. Các tổ sư xưa và những pháp sư được xem là Bồ-tát tái lai hiện thời hầu hết đều giảng về Tịnh độ.
Tiếng niệm Phật đỡ nâng
21/12/2012 09:46 (GMT+7)
GN - Khi phải đơn độc chịu đau đớn, chịu sợ hãi, thì chỉ có tiếng niệm Phật cho họ vịn vào. Tôi theo pháp tu Tịnh độ, thường xuyên niệm Nam-mô A Di Đà Phật, và hay khuyên mọi người nhớ niệm. Đi bộ tập thể dục, chạy Honda đi làm, hoặc ngồi chờ xe, chờ tàu, chờ đèn đỏ… đều là cơ hội quý giá để niệm Phật, hơn là nghĩ vẩn vơ hoặc bồn chồn, nôn nóng. Và tôi cũng đã có những cơ hội để trao tiếng niệm Phật cho người khác một cách ấm lòng.

7 CÂU HỎI TÌM HIỂU VỀ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ
20/12/2012 08:59 (GMT+7)
 1- Đi tu Phật thất, tu pháp môn niệm Phật hay niệm Phật A-Di-Đà mục đích để làm gì ?           Tu Phật thất, tu pháp môn niệm Phật hay niệm Phật A-Di-Đà mục đích để cầu vãng sanh về xứ Cực lạc của Đức Phật A-Di-Đà.
A Di Đà Phật - Âm ba vi diệu nhất
16/12/2012 18:00 (GMT+7)
Bạn tu có thích nghe tui niệm Phật không? Giọng của tui ngân vang cao lắm! Cho nên tui thường hay tụng “tiếp hơi” cho bác chủ lễ. Chúng tôi thường xưng hô hai tiếng “bạn tu” khi nói chuyện điện thoại với nhau. Đó là sáng kiến của cô bạn Phật tử của tôi, nghe ra cũng thấy hay hay.

Khi chết ta sẽ đi về đâu?
28/11/2012 14:06 (GMT+7)
Tuỳ theo nghiệp nhân thiện hay ác mà con người sắp chết có những biểu hiện lâm chung khổ đau hay hạnh phúc để rồi tái sanh về cảnh giới lành hay dữ. Chung quy, cảnh giới mà con người tái sanh là cảnh giới tương ưng với sự khao khát và thoả mãn tự thân của mỗi người.

Đạo Phật: Từ triết lý nhân sinh hướng về miền Tịnh độ
11/11/2012 15:10 (GMT+7)
Từ triết lý nhân sinh “Con người là chủ nhân vũ trụ”; câu nói thông dụng này nên sửa thành: “Con người là chủ nhân của trái đất”; như vậy cũng chỉ tạm chấp nhận được. Bởi trên không gian quả địa cầu còn nhiều cảnh giới khác nhau cùng tồn tại
Làm sao để phân biệt được Phật, Bồ Tát, hay Ma cảnh đến tiếp dẫn lúc lâm chung
04/11/2012 09:18 (GMT+7)
Người phàm phu nếu không tu hành chứng được thực tướng vô tướng để vào cõi nước thực báo của Phật thì vẫn có thể dựa vào sức mạnh lời nguyện của Phật A-di-đà, mang theo nghiệp mà vãng sinh đến cõi Cực-lạc, nhưng không thấy được báo thân của Phật và chỉ thấy được hóa thân của Ngài mà thôi

 Về trang trước     Về đầu trang      Page: [1] 2 3 4  

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: