Đại Giới Đàn Cam Lô: Ngày 23/10/2010 ngày chuẩn bị cuối cùng của tại chùa Minh Thành
23/10/2010 21:06 (GMT+7)
Đại Giới Đàn Cam Lô: Ngày 23/10/2010 ngày chuẩn bị cuối cùng của tại chùa Minh Thành(CMT) Theo như chương trình Đại Giới Đàn Cam Lộ mọi công việc chuẩn bị đã hoàn thiện, trưa nay đúng 14 giờ giới tử đã tập trung, giới tử Tăng tại chùa Minh Thành, giới tử Ni tại chùa Bửu Sơn.
Lễ niêm phong Giới Đài tại chùa Minh Thành Gia Lai
22/10/2010 07:02 (GMT+7)
Ngày xưa thời quân chủ phong kiến đầu năm Vua trai giới, dọn lòng thanh tịnh ra Tế Giao đàn ( Huế có đàn Nam Giao) để tế cáo trời đất, tế cáo các thần linh để cầu cho mưa hòa gió thuận, dân chúng an cư lạc nghiệp , âu ca thái bình.

Đại Giới Đàn Cam Lộ: Lễ Niêm Đàn Sái Tịnh, Tuyên Giới Kinh, Phong Giới-Đài tại chùa Minh Thành
21/10/2010 17:28 (GMT+7)
Đại Giới Đàn Cam Lộ: Lễ Niêm Đàn Sái Tịnh, Tuyên Giới Kinh, Phong Giới-Đài tại chùa Minh Thành - Gia Lai(CMT) Sáng ngày 21/10/2010 và chiều ngày 20/10/2010 tại Giới-Đài chùa Minh Thành, Ban Tổ Chức Đại Giới Đàn cử hành lễ Niêm Đàn sái Tịnh, Tuyên Giới Kinh, Phong Giới Đài.
Đại Giới Đàn Cam Lộ: Việc chuẩn bị ngày 19/10/2010 tại chùa Minh Thành - Gia Lai
20/10/2010 09:45 (GMT+7)
Đại Giới Đàn Cam Lộ: Việc chuẩn bị ngày 19/10/2010 tại chùa Minh Thành - Gia Lai (CMT) Hôm nay ngày 19/10/2010 chỉ còn 4 ngày nữa sẽ diễn ra do vậy, mọi công tác chuẩn bị cho Đại Giới Đàn Cam Lộ tại chùa Minh Thành đang hết sức khẩn trương dù không thiếu lời nói, tiếng cười hoan hỷ.

Thanh Giới
18/10/2010 05:35 (GMT+7)
Từ ngày 24 đến 28 tháng 10 năm 2010 (17- 21 /09 Canh Dần) tại chùa Minh Thành, Tỉnh Gia Lai sẽ xảy ra một sự kiện lớn: Đại Giới Đàn Cam Lộ ( nơi truyền giới cho các bậc xuất gia và cư sĩ ) được tổ chức.
Đại Giới Đàn Cam Lộ: Công trình xây dựng Giới Đài đã hoàn thiện, nơi truyền Tam Đàn Đại Giới
17/10/2010 18:39 (GMT+7)
Đại Giới Đàn Cam Lộ: Công trình xây dựng Giới Đài đã hoàn thiện, nơi cử hành nghi thức truyền Tam Đàn Đại Giới, lần đầu tiên tại Việt Nam sẽ chính thức khai mạc từ Ngày 24 đến 28/10/2010 (nhằm ngày 17-21/09 Canh Dần)

Ý Nghĩa Danh Xưng Phẩm Vị Chức Sự Trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền
13/10/2010 17:19 (GMT+7)
(CMT) Phật Giáo Truyền về phương Đông đến khoảng giữa thế kỷ thứ 6 đầu thế kỷ thứ 7 thì đạt đến thời kỳ đỉnh thạnh, các tông phái Phật Giáo cơ bản đã hình thành, giáo nghĩa và tông chỉ của từng tông phái đã hoàn toàn cụ bị.

Tản mạn Giới Đàn Cam Lộ - Gia Lai
11/10/2010 00:26 (GMT+7)
Nhìn về tương lai Phật giáo Việt Nam chúng ta không khỏi không lo lắng. Chùa lớn cảnh quan đẹp đã có, các Tăng Ni trẻ lực lượng kế thừa đã có, có nhiều nhưng mà sự dấn thân hoằng pháp, chịu đựng gian khổ nơi các vùng biên ải khát khao giới pháp thì lại quá ít.

Công trình xây dựng
10/10/2010 11:57 (GMT+7)
(CMT) Chỉ còn đúng 15 ngày nữa Đại Giới Đàn Cam Lộ chính thức khai mạc từ Ngày 24 đến 28/10/2010 (nhằm ngày 17-21/09 Canh Dần), mọi công trình đang khẩn trương hoàn tất, từ  "Giới Đài" nơi cử hành nghi thức truyền Tỳ Kheo giới, đến "Đại Phương Trượng" trú xứ của thập sư Hòa Thượng vừa hoàn thành xong.
Hình ảnh: Pháp Khí xử dụng trong Đại Giới Đàn Cam Lộ
09/10/2010 10:21 (GMT+7)
Hình ảnh: Pháp Khí xử dụng trong Đại Giới Đàn Cam Lộ(CMT) Ban Biên Tập chuaminhthanh.com xin giới thiệu đến chư Tôn Đức và quí độc giả những hình ảnh việc chuẩn bị tổ chức của Đại Giới Đàn Cam Lộ. Dưới đây là những hình ảnh Pháp khí nghi trượng sẽ được xử dụng chính thức trong nghi thức cung nghinh và truyền giới của Đại Giới Đàn Cam Lộ tại chùa Minh Thành - Gia Lai.

07/10/2010 16:16 (GMT+7)
Tổng Trì Sơn Minh Thành Tự Cam Lộ Đại Giới Đàn Liệt Chức Sự Bảng   Phù Đàn Giả Tăng Sự Trung Chi Đại Sự Dã, Phàm Khải Kiến Giới Đàn Truyền Giới Tiếp Dẫn Hậu Lai Tắc Thị Nhân Thiên Chi Đại Hoan Hỷ Sự. Nhân Thử Tắc Hữu Thánh Phàm Đồng Lâm Đàn Chủng Phước Kết Duyên Chi Hiện Đoan Giả, Cố Hoằng Giới Thư Vân: “NHư Phổ Hiền Tác Phạn Đầu, Huệ Năng Chi Xuân Mễ". Thánh Phàm Mạc Biện Khải Vật Trắc Tai, Hữu Duyên Trợ Đàn Tác Sự Giả Khả Tận Tâm Lực Thâm Chủng Nhị Duyên Báo Phật Ân Đức Hộ Trì Chánh Pháp, Lợi Ích Quần Sanh, Tự Tha Cụ Thắng Cộng Chứng Bồ Đề. Kim Hữu Đàn Bảng Lập Đại Tăng Danh, Phổ Nguyện Thánh Phàm Đồng Tâm Hộ Giới.
Pháp Hội
06/10/2010 18:46 (GMT+7)
(CMT) Ngày 8 tháng 9 năm 2010 tại chùa Trạm Sơn thành phố Thanh Đảo tỉnh Sơn Đông-Trung Quốc long trọng tổ chức lễ kết thúc pháp hội truyền thọ “ Thiên Phật Tam Đàn Đại Giới”. Đắc giới Hòa Thượng là Trưởng Lão Minh Triết Phương Trượng chùa Trạm Sơn đã từ bi khai thị và phát giới điệp cho giới tử. Đây là lễ bế mạc kết thúc một tháng pháp hội truyền giới.

Giới Đài Nét Đặc Trưng Truyền Thừa Luật Tông Phật Giáo Bắc Truyền
05/10/2010 02:28 (GMT+7)
Ngày Đức Thế Tôn dạy: “ không bao lâu nữa Ta sẽ nhập Vô Dư Niết Bàn” Ngài A Nan lòng buồn vô hạn, với những nỗi lo hết sức chân tình, lo Phật đi rồi lấy ai nương tựa, lo Phật không còn ai là người lèo lái con thuyền Phật Pháp, lo cho sự truyền thừa đạo mạch Phật Giáo mai sau. Ngài A Nan đem những nỗi lo này đến bạch Phật,  Đức Điều Ngự dạy rằng: “ Này A Nan, sau khi Ta diệt độ trong đời tượng Pháp phải vâng kính tôn trọng Giới Ba La Đề Mộc Xoa. Người năng kính giữ tôn trọng Ba La Đề Mộc Xoa là bậc Đại sĩ trong tứ chúng và cũng không khác gì như ta còn tại thế vậy.” vì vậy câu chân ngôn “Giới luật còn là Phật Pháp còn, Giới luật mất là Phật Pháp mất” luôn là kim chỉ nam, là mạng mạch của Tăng Già Đạo Phật.
Lược Truyện Trưởng Lão Thượng Tắc Hạ An Đường Đầu Đắc Giới Hòa Thượng
05/10/2010 02:23 (GMT+7)
Lược Truyện Trưởng Lão Thượng Tắc Hạ An Đường Đầu Đắc Giới Hòa Thượng Đại Giới Đàn Cam Lộ Chùa Minh Thành Hòa Thượng Phương trượng Chùa Thiền Tôn, húy Tắc An hiệu Lãng Thiện đời thứ 23 dòng thiềnThiên Thai Giáo Quán Tông, thế tánh Lâm danh Văn Phận. Xuất thế năm Đinh Mão, tại xã Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Cam Lộ Giới Đàn Chùa Minh Thành: Chứng Minh Thập Sư Phương Trượng Hồng Danh - Chức Sự Giới Đàn
29/09/2010 18:02 (GMT+7)
Cam Lộ Giới Đàn Chùa Minh Thành: Chứng Minh Thập Sư Phương Trượng Hồng Danh - Chức Sự Giới Đàn
THANH QUI ĐẠI GIỚI ĐÀN CAM LỘ
24/09/2010 14:33 (GMT+7)
Cung Kính nghe rằng: Người phát tâm cầu thọ Giới Pháp, nên phải biết Giới Pháp là tối quan trọng, không những chỉ có chỉ Đức Phật khuyên dạy giữ gìn và tôn trọng Giới Pháp, mà Ba đời chư Phật cũng đều dạy như vậy.

Đại giới đàn tại tỉnh Phú Thọ
18/09/2010 09:34 (GMT+7)
Sáng ngày 15/9/2010 (8.8 Canh Dần), tại chùa Bảo Ngạn, xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Ban Trị sự PG tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Đại giới đàn truyền giới cho 35 giới tử trong đó có 18 giới tử thọ giới Tỳ kheo và 17 giới tử thọ giới Sa di.
Thông Báo Chính Thức về Chương Trình Đại Giới Đàn Cam Lộ
17/09/2010 14:19 (GMT+7)
Thông Báo Chính Thức về Chương Trình Đại Giới Đàn Cam Lộ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa quý vị: V.v. Đại Giới Đàn Cam Lộ do Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Gia Lai tổ chức. Từ Ngày: 24-28 tháng 10 năm 2010 - (17-21 tháng 09 năm Canh Dần)


 Về trang trước     Về đầu trang      Page:  1 2 [3] 4  

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: