25/10/2010 13:58 (GMT+7)
Số lượt xem: 2937
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

(CMT) Theo như chương trình ngày đầu tiên của Giới đàn, khảo hạch giới tử, đúng 19 giờ tại hội trường nơi  diễn ra khai mạc chư tôn đức trong ban Giám khảo, ban quản giới tử, đã khảo hạch, các giới tử thọ Tỳ Kheo, thọ Sa Di, thi tụng 4 quyển luật.

Nguon: http://chuaminhthanh.com/web/daigioidan/p2_articleid/370


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: