27/10/2010 19:12 (GMT+7)
Số lượt xem: 4789
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Đại Giới Đàn Cam Lộ: Lễ Phóng Liên Đăng - Thuyết U Minh Giới (lễ truyền tam quy ngũ giới cho pháp giới lục đạo thập loại cô hồn) ngày 26/10/2010 do Thượng Tọa Thích Lệ Trang làm Sám Chủ


 


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: