26/10/2010 05:26 (GMT+7)
Số lượt xem: 2869
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Đại Giới Đàn Cam Lộ: Lễ Sám Hối - Sơ Canh Tuần Chiểu - 25/10/2010


 


Theo: chuaminhthanh.com


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: