31/08/2010 22:01 (GMT+7)
Số lượt xem: 16321
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

One night, Queen Maya had a wonderful dream. She saw a huge white elephant come into her room. It was holding a lotus flower. The elephant blew its trunk as it was walking round her bed three times.

Một đêm, hoàng hậu Ma Da trải qua giấc mơ thật đẹp. Hoàng hậu nhìn thấy một con voi trắng rất to đi vào phòng ngủ của bà. Con voi mang theo một cành hoa sen. Voi tung vòi của nó khi đi ngang qua giường của hoàng hậu ba lần.

Từ vựng :
Night : Ban đêm
I have a bad night – Tôi đã có một đêm mất ngủ
I have a good night – Tôi đã có một đêm ngủ rất ngon
Night by night – Đêm này qua đêm khác

Queen : Hòang hậu, bà chúa
The queen of England - Nữ hòang nước Anh
The rose is the queen of flowers- Hoa hồng là loài hoa đẹp nhất của các loài hoa
The queen bee – Con ong chúa

Wonderful : Tuyệt vời, kinh ngạc
I had a wonderful dream – Tôi đã trải qua một giấc mơ  tuyệt vời
The child’s skill is wonderful for his age – Tài năng của cậu bé thật kinh ngạc so với tuổi của cậu bé
The wheather is wonderful – Thời tiết thật tuyệt vời
She is a wonderful mother – Cô ấy là người mẹ tuyệt vời

Dream : Giấc mơ, suy nghĩ về điều gì
He must have dream it – Anh ấy đã mơ về điều đó
I never dream of doing such a thing – Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện làm một việc như thế
The dream of my life- Uớc mơ của đời tôi

See : Nhìn thấy, đọc thấy
I saw him in the distance – Tôi trông thấy anh ấy từ đằng xa
I see that another Rusian satellite was orbitted yesterday- Tôi đã đọc thấy một vệ tinh khác của Nga đã được đưa vào quỹ đạo ngày hôm qua
I do not to see  the advantage of doing it – Tôi không thấy lợi ích khi làm việc này

Huge : To lớn, khổng lồ
A huge mistake – Sai lầm to lớn
A huge animal – Con vật to lớn

Elephant : Con voi
A huge white elephant - Một con voi trắng rất to
There are many elephant over there – Có rất nhiều con voi ở đằng kia
Come : Đi vào, tỏ ra
He come into my bed room – Anh ấy đi vào phòng ngủ của tôi
Money is always come into him - Tiền luôn vào nhà anh ta
The pain in my leg comes and goes – Chân tôi bị đau rồi lại khỏi

Room : Phòng, chỗ trống
There is room for one more in the car – Có một chỗ trống  trong xe cho một người
To keep her’s room – Cô ấy không ra khỏi phòng
To room with somebody - Ở chung phòng với ai đó

Hold : Nắm giữ
Please, to take hold of my hand – Hãy nắm chặt lấy tay tôi
When I say good bye and go back home, the superior take hold of my hand in monment- Khi tôi nói lời tạm biệt và trở về nhà, vị trụ trì cầm chặt tay tôi trong giây lát.
To hold a pen - Cầm bút
To hold one’s head – Ngẩng cao đầu

Flower : Bông hoa, tinh túy
Lotus flower – Hoa sen
Rose flower – Hoa hồng
Flower of speed – Bài diễn văn biểu hoa mỹ
The flowers of the  coutry’s youth  - Tinh hoa của tuổi trẻ đất nước
The tree are in flowers – Cây cối nở hoa
To give the flower of my age to the buddhism – Tôi hiến tuổi trẻ của tôi cho Đạo Phật

Trunk : Vòi voi

Walk : đi bộ, dáng đi
To go for a walk – Đi bộ dạo một vòng
This is my favourite walk
To walk home – Đi bộ về nhà

To walk one hour – Đi dạo bộ một giờ đồng hồ
To walk around – Đi vòng

Bed : Giường ngủ
He walk around my bed twice times – Nó đi vòng phòng ngủ tôi hai lần.

Các tin đã đăng:

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: