31/08/2010 22:01 (GMT+7)
Số lượt xem: 16190
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

About 2,600 years ago, there lived a great king named Suddhodana. He had a pretty wife called Maya. They lived at the bottom of the Himalayan Mountains in northern India.

Cách đây khoảng 2.600 năm, Có một vị vua vĩ đại tên là Vương Ðầu Ðà Nà ( Suddhodana). Ngài có một người vợ tuyệt đẹp tên là Ma Da ( Maya ) . Họ sống tại chân núi Tuyết (  Himalayan )  ở phía Bắc, Ấn độ.

 Từ vựng :
 About : Khoảng  chừng, xấp xỉ

 It cost about 1.000 VND – Nó có giá khoảng một nghìn Việt Nam đồng.
 He is about the same high as you - Anh ấy cao bằng bạn

Year : Năm

 She is  about 40 years old – Cô ấy khoảng 40 tuổi
 Five years ago – Cách đây 5 năm.
 
 Live : sống, tồn tại

 They live a quite life – Họ sống một cuộc đời lặng lẻ
 I live in Ha Noi – Tôi sống ở Hà Nội

 Great : Vĩ đại, to lớn, cao quý

A great wind – Một cơn gió lớn
 A great writer : Một nhà văn lớn

 King : Vua, quốc vương

 King of beast – Chúa tể của các loài thú
 King of birds – Chúa tể của các loài chim
 Name : Tên, danh tánh

 I known him only by name – Tôi chỉ biết tên của anh ta thôi
 What is your name? – Bạn tên gì?
 The name of the pagoda is Buu Minh – Tên ngôi chùa là Bửu Minh.

 Pretty : Xinh xắn, xinh đẹp

 A pretty child – Một đứa bé xinh xắn
 A pretty story : Một câu chuyện hay
 They have two pretty child – Họ có hai đứa con rất xinh

 Wife : Vợ , thiếp
 This is my wife – Đây là vợ tôi
 She is his wife –  Cô ấy là vợ của anh ta.

 Call : Gọi là, đặt tên là
 He is called An – Anh ấy tên là An
 What is your pet dog called? Con chó cưng của bạn tên là gì?

 Bottom : Dưới đáy, phần dưới

 At the bottom of the street – Cuối của con đường
 At the bottom of a page – Cuối của trang sách
 The bottom of a glass – Dưới đáy  ly

 Mountain : Núi
 Da Nang city has Ngu Hanh Son mountain- Thành phố Đà Nẵng có núi Ngũ Hành Sơn

 Northern : Phía Bắc, hướng Bắc

 Nothern Viet Nam – Phía Bắc Việt Nam
 Hue city locates in nothern Da Nang – Thành phố Huế nằm ở hướng Bắc thành phố Đà Nẵng.


 

 

Các tin đã đăng:

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: