10/10/2010 11:57 (GMT+7)
Số lượt xem: 4976
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

(CMT) Chỉ còn đúng 15 ngày nữa Đại Giới Đàn Cam Lộ chính thức khai mạc từ Ngày 24 đến 28/10/2010 (nhằm ngày 17-21/09 Canh Dần), mọi công trình đang khẩn trương hoàn tất, từ  "Giới Đài" nơi cử hành nghi thức truyền Tỳ Kheo giới, đến "Đại Phương Trượng" trú xứ của thập sư Hòa Thượng vừa hoàn thành xong.

Đại Giới Đàn một Phật sự tối quan trọng của Phật Giáo mà từ ngày Phật Giáo có mặt trên Tây Nguyên cho đến nay chưa một lần được tổ chức, vì đây là một Phật sự hết sức to lớn cần hội đủ nhiều duyên lành. Đây là Phật sự thể hiện sự lớn mạnh của giáo hội từ trí tuệ cũng như tiềm lực tổ chức. Giới Đàn còn thể hiện sự hòa hợp lớn nhất của một Tăng đoàn, thống nhất cao độ giữa ý chí và hành động, một sức mạnh trên hết tất cả các sức mạnh có năng lực diệt trừ hết thảy các chướng ma đưa con người đến bến bờ của giác ngộ.

Chính những nguyên lý trên mà duyên lành này đến với Phật Giáo Gia Lai có phần chậm, thế nhưng vì tương lai của Phật Pháp vì mạng mạch của Tăng già, hơn thế nữa là tấm lòng của Tăng Ni Phật tử tỉnh nhà vì muốn thưc hiện hoài bảo của liệt vị ân sư, báo đáp thâm ân hoằng hóa của chư vị tiền bối cao Tăng đã xây đắp vun bồi cho nền tảng Phật Giáo tỉnh nhà và thể hiện sự lớn mạnh từng ngày của Phật Giáo Gia Lai .

Và hơn thế nữa Đại Giới Đàn Cam Lộ được xây dựng trên nền tảng lấy sự thanh tịnh của giới thể làm chánh nhân, sự hòa hợp Tăng làm phước điền, y theo Luật Tạng truyền giới làm tiêu tướng, đại nhân, đại phước kết thành Đại Giới Trường nơi tuyển người làm Phật, xứng với câu “ Y Vô Thượng Giác ”.

Ban biên tập chuaminhthanh.com xin giới thiệu đến chư Tôn Đức và quý vị độc giả một số hình ảnh về công trình "Đại Phương Trượng" trú xứ của thập sư Hòa Thượng vừa hoàn thành xong.

Đại Phương Trượng

Nguyệt Đàn ( Nơi giới tử thỉnh Sư truyền giới)

Cầu Giới Đường

Hoằng Phạm Tam Giới

Bàn Thờ Phật trong Giới Sư thất

Trà Am (nơi chư Giới Sư uống trà)

Nguon: http://chuaminhthanh.com/web/daigioidan/p2_articleid/351


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: