09/10/2010 10:21 (GMT+7)
Số lượt xem: 5222
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hình ảnh: Pháp Khí xử dụng trong Đại Giới Đàn Cam Lộ

(CMT) Ban Biên Tập chuaminhthanh.com xin giới thiệu đến chư Tôn Đức và quí độc giả những hình ảnh việc chuẩn bị tổ chức của Đại Giới Đàn Cam Lộ. Dưới đây là những hình ảnh Pháp khí nghi trượng sẽ được xử dụng chính thức trong nghi thức cung nghinh và truyền giới của Đại Giới Đàn Cam Lộ tại chùa Minh Thành - Gia Lai.


Ứng Lượng Khí ( Bát )

Ca Sa ( Y )

Giới Bổn 

Như Ý (Hòa Thượng Đường Đầu, Giáo Thọ A Xà Lê, Yết Ma A Xà Lê xử dụng khi truyền giới)

Pháp Loa (nghi trượng để cung nghinh)

Kiền Chùy

Phất Trần (Hòa Thượng Tuyên Luật Sư dùng khi  khai đạo giới tử)

 Giới Bài Thập Sư Quyền Trù Đại Phương Trượng

Oai Nghi Bảng ( pháp khí của tứ vị Dẫn Thỉnh)

Bê Giám Đàn ( pháp khí của giám đàn sư)

Kiền Chùy ( Pháp lệnh giới đàn)

Giới Xích ( Thủ Xích để truyền giới)

Bát Kiết Tường ( Nghi trượng cung nghinh)

Nguon: http://chuaminhthanh.com/web/daigioidan/p2_articleid/350


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: