06/10/2010 18:46 (GMT+7)
Số lượt xem: 3961
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

(CMT) Ngày 8 tháng 9 năm 2010 tại chùa Trạm Sơn thành phố Thanh Đảo tỉnh Sơn Đông-Trung Quốc long trọng tổ chức lễ kết thúc pháp hội truyền thọ “ Thiên Phật Tam Đàn Đại Giới”. Đắc giới Hòa Thượng là Trưởng Lão Minh Triết Phương Trượng chùa Trạm Sơn đã từ bi khai thị và phát giới điệp cho giới tử. Đây là lễ bế mạc kết thúc một tháng pháp hội truyền giới.


Pháp hội truyền giới lần này như pháp như luật, nghiêm túc căn cứ theo bộ: “ Tam Đàn Đại Giới Truyền Thọ Chánh Phạm Nghi Quỹ” tiến hành. Giới sư. Khai đường, Dẫn lễ và các vị Pháp Sư thường trụ đều tận tâm tận lực để pháp hội được thuận lợi thành tựu viên mãn, thù thắng cát tường.

Ban Biên Tập xin giới thiệu đến chư Tôn Đức và quí độc giả hình ảnh của giới đàn

Thập Sư Truyền Giới

Lễ Thỉnh Sư Đăng Đàn

Lễ Truyền Thọ Giới Tỳ Kheo

Lễ Truyền Thọ Giới Bồ Tát

Thập Sư và Giới Tử chụp ảnh lưu niệm


Nguon: http://chuaminhthanh.com/web/tintucphatgiaonuocngoai/p2_articleid/347


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: