18/09/2010 09:34 (GMT+7)
Số lượt xem: 4914
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Sáng ngày 15/9/2010 (8.8 Canh Dần), tại chùa Bảo Ngạn, xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Ban Trị sự PG tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Đại giới đàn truyền giới cho 35 giới tử trong đó có 18 giới tử thọ giới Tỳ kheo và 17 giới tử thọ giới Sa di.


Đại giới đàn Nguyệt Trí được tổ chức lần đầu tiên tại tỉnh Phú Thọ đã nhận được sự hoan hỷ quang lâm của chư tôn Thượng tọa, Đại đức Tăng trong TWGHPGVN và BTS của các tỉnh hội PG các tỉnh thành lân cận.

Đạigiới đàn chia ra làm hai phần, phần thứ nhất là đăng đàn truyền giới cho 17 giới tử thọ Sa di giới, với Hội đồng Giới sư chứng minh truyền giới như sau:
- Ngôi Hòa thượng đàn đầu: Thượng tọa Thích Thanh Nhiễu
- Thầy Yết Ma A Xà Lê: Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm
- Thầy Giáo Thọ A Xà Lê: Thượng tọa Thích Thanh Chính
- Ngôi Tôn Chứng Tăng Già:
          +, Thượng tọa Thích Gia Quang
          +, Thượng tọa Thích Thanh Duệ
          +, Đại đức Thích Chiếu Tạng
          +, Đại đức Thích Minh Nghiêm
          +, Đại đức Thích Minh Thuận
          +, Đại đức Thích Minh Pháp
          +. Đại đức Thích Giác Minh.
Phần thứ hai là đăng đàn truyền giới cho 18 giới tử thọ Tỳ kheo giới, với Hội đồng Giới sư chứng minh truyền giới như sau:
- Ngôi Hòa thượng đàn đầu: Thượng tọa Thích Thanh Nhiễu
- Thầy Yết Ma A Xà Lê: Thượng tọa Thích Thanh Duệ
- Thầy Giáo Thọ A Xà Lê: Thượng tọa Thích Gia Quang
- Ngôi Tôn Chứng Tăng Già:
           +, Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm
           +, Thượng tọa Thích Thanh Chính
           +, Đại đức Thích Chiếu Tạng
           +, Đại đức Thích Minh Nghiêm
           +, Đại đức Thích Minh Thuận
           +, Đại đức Thích Minh Pháp
           +. Đại đức Thích Giác Minh.
Đại giới đàn truyền thụ giới cho 35 giới tử được tổ chức long trọng và đầy đủ theo đúng nghi thức của Giới đàn Phật giáo, trước sự thành tâm cầu giới của 35 giới tử và sự từ bi hoan hỷ của chư tôn Giới sư chứng minh truyền giới.
Sau khi làm lễ truyền giới cho các giới tử, Thượng tọa Thích Thanh Nhiễu, Ngôi Hòa thượng đàn đầu đã có đôi lời khuyên răn hàng giới tử: “ các giới tử nên biết, làm người xuất gia được thọ giới là một điều vô cùng khó, nhưng khi thọ giới rồi mà không nghiêm trì giới thì giới sẽ mất đi. Người xuất gia mà mất đi giới luật thì như con thuyền đi giữa biển đêm mất phương hướng, từ đó sẽ dần mất đi tất cả phước huệ, tuệ nhãn, và không xứng đáng đứng trong hàng ngũ của dòng họ Thích. Vì vậy, các giới tử phải nghiêm trì giới luật, thực hành giới luật thật nghiêm túc, chuyên tâm tu học giáo pháp của Đức Phật, sống lục hòa với mọi người, kính trọng sư trưởng, tránh sinh tâm ngã mạn…”
Sau buổi lễ, từ giờ phút ấy trong tăng đoàn của gia đình Như Lai đã chính thức thu nạp thêm 35 thành viên, cùng góp công sức vào công việc xiển dương đạo pháp, giữ gìn giáo pháp của Đức Phật, và hóa độ chúng sinh.
Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

1.jpg

Các giới tử tác bạch thỉnh cầu chư tôn đức trong ban Giới sư Đăng đàn truyền giới

2.jpg

4.jpg

Cung nghinh chư tôn đức Giới sư quang lâm Đại giới đàn

5.jpg

Các giới tử thành tâm cung nghinh chư tôn Giới sư quang lâm

6.jpg

7.jpg

17 giới tử tác bạch thỉnh cầu Chư tôn giới sư đăng đàn truyền giới Sa di

8.jpg

Chư tôn Giới sư đầu đàn của Giới đàn truyền giới Sa Di

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm - Thầy Yết Ma A Xà Lê giáo giới cho giới tử trước khi vào Lễ truyền giới

15.jpg

16.jpg

17.jpg

Thượng tọa Thích Thanh Chính - Thầy giáo thụ A Xà Lê làm lễ khảo các giới tử trước khi vào thọ giới

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

Thượng tọa Thích Thanh Duệ làm lễ truyền giới Sa di cho các giới tử

24.jpg

Thượng tọa Thích Gia Quang làm lễ truyền giới Sa di cho các giới tử

25.jpg

26.jpg

Các giới tử làm lễ đắp Y thụ giới

27.jpg

Các giới tử thành tâm lễ tạ Thượng tọa Giới sư đã truyền giới

28.jpg

Thành tâm phát nguyện cầu thọ giới

29.jpg

17 giới tử thọ giới Sa di thành tâm lễ tạ Ban Giới Sư đã đăng đàn truyền giới

30.jpg

31.jpg

Thượng tọa Thích Thanh Nhiễu - Ngôi Hòa thượng đàn đầu của giới đàn ban đạo từ cho các giới tử thọ giới Sa di

32.jpg

33.jpg

34.jpg

Chư tôn Giới sư đầu đàn chứng minh truyền giới cho các giới tử thọ Tỳ kheo giới

35.jpg

18 giới tử thành tâm tác bạch cầu thỉnh Giới sư đăng đàn truyền giới Tỳ kheo cho các giới tử

36.jpg

Thượng tọa Thích Gia Quang - Ngôi Thầy Giáo Thọ A Xà Lê làm lễ khảo cho các giới tử chuẩn bị thọ giới Tỳ kheo

37.jpg

TT. Thích Thanh Duệ - Ngôi Thầy Yết Ma A Xà Lê giáo giới cho các Giới tử chuẩn bị thọ giới Tỳ kheo

38.jpg

TT. Thích Bảo Nghiêm - Ngôi Tôn chứng sư đăng đàn truyền giới cho các giới tử thọ Tỳ kheo giới

39.jpg

Các giới tử thành tâm lễ tạ Giới sư truyền giới

41.jpg

TT. Thích Thanh Chính làm lễ truyền giới cho các giới tử - Các giới tử thọ Tỳ kheo giới đang hành lễ đắp Y

44.jpg

TT. Thích Thanh Nhiễu - Ngôi Hòa thượng đàn đầu ban lời dạy bảo cho các giới tử mới thọ Tỳ kheo giới

46.jpg

18 giới tử vừa thọ giới Tỳ kheo thành tâm lễ tạ chư tôn đức Giới sư

47.jpg

48.jpg

Đại đức Thích Minh Thuận cùng chư tôn đức có giới tử thụ giới dâng lời tác bạch cảm tạ lên chư tôn đức trong Ban Tôn chứng Giới sư đã từ bi hoan hỷ Đăng đàn truyền giới cho các giới tử

49.jpg

50.jpg

Thượng tọa Thích Thanh Nhiễu - Ngôi Hòa thượng đàn đầu ban đạo từ

51.jpg

52.jpg

35 giới tử vừa thụ giới thành tâm lễ tạ chư tôn đức trong ban Giới sư

53.jpg

54.jpg

55.jpg

56.jpg

57.jpg

35 giới tử vừa thụ giới chụp hình lưu niệm cùng chư tôn đức trong Ban Giới Sư

58.jpg

59.jpg

Cảnh quan chùa Bảo Ngạn

 

Nguon: http://www.phathoc.net/thoi-su/phat-giao-trong-nuoc/5B4012_dai_gioi_dan_tai_tinh_phu_tho.aspx


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: