Chuyện đạo đời (Phần 2)


Tác giả: Thích Nhuận Thạnh
23/08/2010 08:36 (GMT+7)
Số lượt xem: 28013
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Duy đạo vui đời
 
Một thời, Phật ở tinh xá Kỳ Hoàn, thuộc thành Xá Vệ. Bấy giờ, có bốn người cãi nhau về sự khoái lạc. Một người bảo:
- Thân thuộc quyền quý, ca cẩm là khoái lạc.
Một người bảo:
- Tiền của giàu nhiều, vinh quang là khoái lạc.
Một người bảo: 
- Thê thiếp đẹp đẽ, đắm mê là khoái lạc.
Cãi cọ phân vân nhau mãi, Phật nghe thế bảo:
- Các ngươi chỉ tìm khoái lạc theo sở thích, chưa thấy cái vui chung của mọi người. Mùa xuân sẽ điêu tàn, thân thuộc sẽ biệt ly, tiền của sinh lo sợ, thê thiếp họa sầu bi. Và tất cả xoay quanh mình mà xâm phạm.

Người chí nhân chỉ có một khoái lạc: duy đạo là vui, nhìn nhận sự tương quan sinh tồn. Chí nhân khổ cái khổ của người, vui cái vui của muôn loài, nên lợi người trước mình cái vui ấy, là cái vui vô thượng. Các người hãy đánh đổi sự khoái lạc nhỏ hẹp cho cái vui vô thượng ấy!

Lời bàn
 Triết lý Phật giáo giúp chúng ta nhận thức được cuộc đời vốn là khổ, và nguyên nhân đưa đến cái khổ ấy chính là do tham dục của mỗi chúng ta. Cũng vì do ta thiếu tuệ giác nên bị tham dục chi phối, không làm chủ được thân và tâm nên phải khổ. Và nếu muốn có đuợc sự hạnh phúc an lạc ngay trong cuộc sống, thì mọi người phải tự mình có thể khắc phục những khổ não ấy, bằng cách là biết cách tiết chế dục vọng của mình. Khi tham dục bị chế ngự thì trí tuệ sẽ sáng suốt, có trí tuệ sáng suốt thì chúng ta sẽ nhận chân được cái vô thường giả tạm của cuộc đời. Lúc ấy, chúng ta sẽ tinh tấn tu hành cầu thoát sinh tử.

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: