Chuyện đạo đời (Phần 2)


Tác giả: Thích Nhuận Thạnh
23/08/2010 08:36 (GMT+7)
Số lượt xem: 28004
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Người trí
 
Bà Visakha mặt đầy nước mắt vì đứa cháu nội mới chết. Đức Phật dạy: ai có 50 người thân sẽ có 50 nỗi lo buồn, ai có 100 người thân sẽ có 100 lo buồn. Chỉ ai không chấp thủ đây là ta, đây là của ta mới không có khổ. Không tham đắm sẽ không ưu não. Xa lìa ngũ dục, chỉ cầu vui chánh pháp, sẽ tiến tới an lạc, Niết bàn.

Cho đến lúc sức mòn lực kiệt… thì cuộc đời vô thường đòi lại tất cả những cái “có” của chúng ta… Phần ta chỉ còn trơ trọi hai bàn tay trắng.

Lời bàn
Những phiền não của con người nơi cõi Ta bà này thì sâu vô tận, nên chúng ta cần phải hạ quyết tâm diệt trừ nó. Vẫn biết là mọi người chúng ta đang ở trong biển khổ vô biên, bao nhiêu con người đang rêân xiết trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, biết bao người đã bị đói rét hành hạ đau khóc thảm thương. Vì thế mà chúng ta phải học tập theo tinh thần lợi tha của đức Quán Thế Âm Bồ tát, chèo thuyền từ cứu giúp mọi người để làm vơi bớt một phần nào những đau khổ của kiếp phù sinh. Chúng ta là Phật tử thì cần phải dũng mãnh tinh tấn, hướng về chân trời lý tưởng của Phật giáo để làm lợi lạc cho người, và phần nào góp phần dựng xây xã hội ngày càng thêm tốt đẹp.

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: