Chuyện đạo đời (Phần 2)


Tác giả: Thích Nhuận Thạnh
23/08/2010 08:36 (GMT+7)
Số lượt xem: 28015
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Sen nở từ trong bùn
 
Thầy trụ trì một ngôi chùa nọ dạy cho hàng Phật tử tại gia: “Các vị chớ có nên so sánh và cho rằng, các người được quy y là các người cao trội hơn người thường, những người còn vướng mắc trong vòng danh lợi, chưa thức tỉnh để bước vào đạo. Họ chỉ đáng được thương xót, không đáng bị khinh khi hay trách cứ, đừng khởi tâm phán xét họ, không nên khởi ý so sánh thấp cao”.

Lời bàn
Đó chính là tâm hạnh của chư Phật, Bồ tát và các bậc Thánh hiền. Hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh của người bình thường, đồng hóa với sự đời, trong khi tâm ý của chúng ta vẫn hướng về đạo giải thoát và không ngừng chiêm nghiệm lẽ huyền diệu của giáo pháp.

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: