Chuyện đạo đời (Phần 2)


Tác giả: Thích Nhuận Thạnh
23/08/2010 08:36 (GMT+7)
Số lượt xem: 30830
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Sự thật chứng minh
 
Có một nhóm người ngồi trong nhà bình luận phẩm hạnh của một người khác. Trong nhóm ấy, có người nói rằng:
 - Người đó cái gì cũng hay cả, chỉ có hai điều không tốt: điều thứ nhất là hay nổi sân, điều thứ hai là chạm việc hơi lỗ mãng.

Đang lúc nói thế, bất ngờ người kia đi ngang qua cửa nghe lọt vào tai, lập tức nổi giận đùng đùng, nhảy bổ vào nhà, vừa đánh y vừa nói:
- Ta nổi sân hồi nào, ta lỗ mãng với ai đâu?
Bấy giờ mọi người đều nói:
- Cử động của ngươi hiện tại chẳng đủ chứng minh cho sự sân hận và lỗ mãng của ngươi sao?

Lời bàn
Chuyện này ý muốn nói rằng: có một hạng người có lỗi mà không chịu nhận, người khác đưa ra ý kiến để giải bày, chẳng những không hết lòng tiếp nhận, trở lại xấu hổ sân hận, tìm cách báo thù. Làm thế thì không chỉ trở ngại cho sự tiến bộ của mình, mà lại làm bộc lộ và phát triển tội ác xưa nay, chịu hậu quả bất lương nữa.

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: