02/10/2013 09:54 (GMT+7)
Số lượt xem: 2215
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Chư tôn Hòa Thượng Chánh Chủ Đàn và Thập sư Đại giới đàn Kế Châu Bình Định năm 2013


HÒA THƯỢNG ĐƯỜNG ĐẦU - TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN DUYÊN

Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử HĐTS GHPGVN.

    Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Viện chủ chùa Đạo Nguyên, Tp.Tam Kỳ.

CHÁNH CHỦ ĐÀN 
HT. THÍCH NGUYÊN PHƯỚC

         UV. HĐTS GHPGVN, Quyền Trưởng Ban Trị sự - Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Viện chủ Tổ đình Long Khánh, Tp.Quy Nhơn.

YẾT MA A XÀ LÊ
HT. THÍCH HUỆ MINH

Phó Ban Nghi lễ HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Quận Phú Nhuận, Tp. HCM. Viện chủ chùa Giác Uyển,Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.

GIÁO THỌ A XÀ LÊ

HT. THÍCH QUẢNG BỬU

Giáo thọ Trường TCPH Bình Định, Trú trì Tu Viện Nguyên Thiều, Tuy Phước, Bình Định.

GIÁO THỌ A XÀ LÊ
HT. THÍCH ĐỒNG CHƠN

 Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tp.Quy Nhơn, Trú trì chùa Bình An, Tp.Quy Nhơn

TUYÊN LUẬT SƯ

HT. THÍCH VIÊN ĐẠT

UV. HĐTS GHPGVN, Phó Ban Trị sự  GHPGVN tỉnh Bình Định, Trú trì chùa Giác Nguyên, Tx.An Nhơn.

ĐỆ NHẤT TÔN CHỨNG

HT. THÍCH HẠNH HÒA

Viện chủ chùa Long Phước, H.Tuy Phước.

ĐỆ NHỊ TÔN CHỨNG

TT. THÍCH HỒNG THIỆN

Phó Ban Trị sự GHPGVN Thị xã An Nhơn, trú trì chùa Vĩnh Khánh, Tx. An Nhơn.

ĐỆ TAM TÔN CHỨNG

TT. THÍCH MINH NGUYỆT

Trú trì chùa Huệ Long, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

ĐỆ TỨ TÔN CHỨNG

TT. THÍCH ĐỒNG QUẢ

Phó Ban Trị sự GHPGVN Tp.Quy Nhơn, trú trì chùa Phước Hưng, Tp. Quy Nhơn

ĐỆ NGŨ TÔN CHỨNG

TT. THÍCH CHÚC THỌ

Phó Ban Pháp chế Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Huyện Phù Mỹ, Trú trì chùa Tường Vân, huyện Phù Mỹ.

 

ĐỆ LỤC TÔN CHỨNG
TT. THÍCH QUẢNG ĐỘ

UV. Từ thiện xã hội HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban TTXH Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN H.Phù Cát, Trú trì chùa Long Hòa, Phù Cát.

 

ĐỆ THẤT TÔN CHỨNG
TT. THÍCH GIÁC MẠNH

Phó Ban Trị sự GHPGVN Huyện Hoài Nhơn, Trú trì Tịnh xá Ngọc Hội, huyện Hoài Nhơn.

 

 

DẪN THỈNH

ĐĐ. THÍCH ĐỒNG PHƯỚC

Trú trì chùa Phước Quang, 

Tx. An Nhơn.

 

 

DẪN THỈNH

ĐĐ. THÍCH THANH HIỂN

Phó Ban Trị sự GHPGVN huyện Tây Sơn, Trú trì chùa Phước Sơn, Tây Sơn.

 

 

 DẪN THỈNH

ĐĐ. THÍCH ĐỒNG ĐỊNH

Trú trì chùa Kim Long, 

Tx. An Nhơn.

 

 

DẪN THỈNH

ĐĐ. THÍCH THỊ TẤN

UV, Ban Trị sự GHPGVN Tp. Quy Nhơn, Giáo thọ Trường TCPH Bình Định.

TẢ GIÁM ĐÀN
ĐĐ. THÍCH VIÊN TOÀN

Trú trì chùa Viên Giác, 

huyện Phù Mỹ.

 

 HỮU GIÁM ĐÀN
ĐĐ. THÍCH QUẢNG NIỆM

Tăng thường trú chùa Long Thạnh, Tp.Quy Nhơn.

 

 

------000------

  HỘI ĐỒNG THẬP SƯ NI

ĐẠI GIỚI ĐÀN KẾ CHÂU BÌNH ĐỊNH

 

HÒA THƯỢNG NI CHỨNG MINH - Ni trưởng THÍCH NỮ TÂM HOA

Thành viên HĐCM Phân Ban ĐTNG TƯ, Chứng minh Phân Ban ĐTNG tỉnh Bình Định.

Viện chủ chùa Tâm Ấn, Tp.Quy nhơn.

ĐƯỜNG ĐẦU HÒA THƯỢNG NI
Ni trưởng 
Thích nữ Hạnh Nghiêm

Phó Ban Trị sự  GHPGVN tỉnh Bình Định,Trưởng Phân Ban ĐTNG Bình Định,
Trú trì chùa Lộc Uyển, Tp. Quy Nhơn.

YẾT MA A XÀ LÊ

Ni trưởng 
Thích nữ Hạnh Quang

Phó thường trực Phân ban ĐTNG Bình Định, Trú trì chùa Tâm Ấn, Tp.Quy Nhơn.

GIÁO THỌ A XÀ LÊ

Ni trưởng 
Thích nữ Hạnh Minh 

UV. Ban Trị sự GHPGVN Tp. Quy Nhơn, UV. TTXH Phân Ban ĐTNG Bình Định, Trú trì chùa Tăng Quang, Tp.Quy Nhơn.

GIÁO THỌ A XÀ LÊ

Ni sư

Thích Nữ Thông Nhiên

UV. Ban Trị sự GHPGVN Thị xã An Nhơn, Trú trì Tịnh thất Phổ Hiền, Tx. An Nhơn

ĐỆ NHẤT TÔN CHỨNG 
Ni trưởng 
Thích nữ Hạnh Trực

UV. Giáo dục Phân ban ĐTNG Bình Định, trú trì chùa Sanh Liên, Tx. An Nhơn.

ĐỆ NHỊ TÔN CHỨNG
Ni trưởng
 Thích nữ Từ Trí

Phó Phân ban ĐTNG Bình Định, Trú trì chùa Quan Âm, Tx. An Nhơn.

ĐỆ TAM TÔN CHỨNG
Ni trưởng 
Thích nữ Diệu Huyền 

UV. Giám luật Phân ban ĐTNG Bình Định, Trú trì chùa Trung Thành, huyện Tuy Phước.

ĐỆ TỨ TÔN CHỨNG
Ni trưởng 
Thích nữ Kinh Liên

UV.Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Phó Phân ban ĐTNG Bình Định, Trú trì Tịnh xá Bửu Quang, huyện Tuy Phước.

ĐỆ NGŨ TÔN CHỨNG
Ni sư 
Thích nữ Hạnh Minh

UV. Kiểm soát Phân Ban ĐTNG Bình Định, Trú trì chùa Liên Tôn, Phù Cát.

 

ĐỆ LỤC TÔN CHỨNG

Ni sư 
Thích nữ Hạnh Giáo

UV. Ban Trị sự GHPGVM tỉnh Bình Định, Chánh Thư ký Phân Ban ĐTNG Bình ĐỊnh, Trú trì chùa Phổ Minh, Tp.Quy Nhơn.

ĐỆ THẤT TÔN CHỨNG

Ni sư 
Thích nữ Hạnh Giải

Thường trú chùa Tâm Ấn, Tp. Quy Nhơn.

 

 

DẪN THỈNH

Ni sư 
Thích nữ Hạnh Nguyệt

UV. Ban Nghi lễ Thành hội PG TP.HCM, Phó Ban Nghi lễ Phân Ban ĐTNG TƯ, thường trú Tổ đình Từ Nghiêm, Q.10, TP.HCM.

 

( BBT )


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: