31/03/2011 08:55 (GMT+7)
Số lượt xem: 3361
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Sáng ngày 26 tháng 02 năm Tân Mão (nhằm ngày 30/ 03/ 2011) tại Tổ Đình Hội Xá - xã Thắng Lợi - huyện Thường Tín, BTSPG Hà Nội đã chính thức khai lễ truyền thụ giới Đại giới đàn Phật lịch 2055 cho 133 giới tử đến từ 29 quận huyện trong toàn thành phố HN.


Ban tổ chức đã nhất tâm cung thỉnh Hội đồng giới sư Tăng (tam sư thất chứng) gồm: Đức Đệ Tam Pháp chủ Thích Phổ Tuệ - ngôi Hòa thượng đàn đầu, Trưởng lão Thích Thanh Bích - ngôi giáo thụ A xà lê, HT Thích Thanh Tứ - ngôi Yết ma A xà lê và 7 vị thượng tọa: Thích Thanh Nhiễu, Thích Bảo Nghiêm, Thích Gia Quang, Thích Thanh Hưng, Thích Thanh Chính, Thích Thanh Phúc, Thích Thanh Nhã.

Hội đồng giới sư Ni (tam sư thất chứng) gồm: Ni trưởng Thích Đàm Phương - ngôi Hòa thượng đàn đầu, Ni trưởng Thích Đàm Hằng - ngôi giáo thụ A xà lê, Ni trưởng Thích Đàm Nhâm - ngôi Yết ma A xà lê và 7 vị Ni sư: Thích Đàm Cẩn, Thích Đàm Thành (Lưu Khê) Thích Đàm Thành (Kim Liên) Thích Đàm Thuần, Thích Đàm Xuân, Thích Đàm Lan, Thích Đàm Khoa.

Được biết, đây sẽ là Đại Giới đàn quy mô nhất trong hơn 70 năm, kể từ năm 1939 trở lại đây tại miền Bắc.

Đại giới đàn lần này không chỉ quy tụ số lượng giới tử lớn nhất (tổng số có 133 giới tử, trong đó: 14 giới tử cầu giới Tỷ khiêu; 55 giới tử cầu giới Tỷ khiêu ni; 3 giới tử cầu giới Thức xoa ma na; 14 giới tử cầu giới Sa Di và 47 giới tử cầu giới Sa di ni) mà các giới tử còn được tập trung về đây 7 ngày (từ 21 đến 27 tháng 2 Tân Mão) để nghe giảng về giới luật, về ý nghĩa của đàn giới, mục đích thụ giới, học giới và trì giới của người xuất gia; ý nghĩa, mục đích, tính chất của người xuất gia và những phương pháp tu tập để đạt được mục đích cao thượng; công đức của người xuất gia đối với 3 phương diện: đối với tự thân, đối với xã hội và đối với Phật pháp; về các cấp độ giới mà người xuất gia phải thụ trì trong quá trình tu học để đạt đến mục tiêu giác ngộ giải thoát.

Đồng thời, các giới tử phải cộng chúng triệt để, miên mật hành trì sám nguyện Tịnh độ, niệm Phật, tụng kinh A Di Đà, huân tu sám hối, đỉnh lễ Hồng danh Phật,  nhiễu Phật cầu tiêu trừ nghiệp chướng, thanh tịnh thân tâm để tiếp nhận giới pháp được viên mãn; tham dự sáu thời lễ bái hành đạo nhằm cầu Phật gia hộ cho thụ giới đắc giới tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp tu hành.

Điều này, trong thời gian mấy chục năm qua, ở đất Bắc chưa có điều kiện thực hiện trọn vẹn mà thường phải tùy nghi phương tiện.

Hôm nay, Tổ đình Hội Xá tưng bừng, rực rỡ cổng chào, cờ phướn, băng rôn mà vẫn thâm trầm, u tịch với những nét rêu phong cổ kính, cây cao bóng cả.

Giới đàn là việc tương đối nội bộ của Tăng Ni nên hôm nay ở đây số lượng tín đồ tụ hội không nhiều và (dường như) tuyệt nhiên không có sự hiện diện của quan chức các cấp chính quyền. Mọi thủ tục, nghi thức có tính chất hành chính thế tục đều vắng mặt.

Chưa đến 7 giờ sáng, quý Thầy chức sự đã sắp xếp các giới tử chuẩn bị nghi trượng ngoài cổng chùa để cung nghinh chư Tôn đức. Thế nhưng, vẫn không tránh khỏi bất ngờ, mới hơn 7 giờ, Đức Pháp chủ đã quang lâm.

Đúng 8 giờ, chư Tôn đức đã vân tập đầy đủ tại Tổ đường chùa Hội Xá. Tại gian khách giữa nhà Tổ thấy có sự hiện diện của Đức Đệ Tam Pháp chủ Thích Phổ Tuệ, Trưởng lão Thích Thanh Bích và HT Thích Thanh Tứ. Hai gian bên là chư Thượng tọa, chư vị Ni trưởng, Ni sư trong Hội đồng giới sư.

Mở đầu, chư Tôn đức làm lễ vấn an Đức Pháp chủ và nhị vị Trưởng lão, Tác bạch cầu xin Đức Pháp chủ xem duyệt chương trình Phật sự Giới đàn.

Kế theo hội chúng tới hơn 100 vị Tăng Ni đã trưởng thành là nghiệp sư của các giới tử Tăng và Ni; hội chúng giới tử 133 vị; Hội đồng giới sư ni 10 vị lần lượt vân tập trên sân nhà Tổ, cúc cung lễ bái cúng dàng và tác bạch duyên sự cầu xin Đức Pháp chủ và chư Tôn đức thương xót, hoan hỉ truyền trao giới đức cho các giới tử cầu các giới Tỷ khiêu và Sa di.

Thay mặt chư Tôn đức, Đức Pháp chủ đã ân cần, nghiêm trang giáo giới. Cả không gian tràn ngập một bầu không khí trang nghiêm, xúc động, kính cẩn. Từng lời, từng lời của Ngài rành rọt, khúc triết, ngắn gọn cắt đặt mọi người, mọi việc nhất nhất tác pháp như pháp, khích lệ, động viên cảnh sách chúng hậu học tinh tiến cầu pháp, đắc pháp như pháp.

Sau đó, Hội đồng giới sư nhị bộ Tăng Ni vân tập về các hội trường thực hiện chức trách truyền trao giới đức cho các giới tử, thực hiện sứ mệnh “tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức” mà chư Phật, chư đại Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Lịch đại Tổ sư đã phó chúc.

Hai ngày cuối, Hội đồng giới sư gồm các bậc Long tượng, tôn túc Trưởng lão đứng đầu là Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ sẽ câu hội, đăng đàn truyền giới cho các giới tử.

Các Thầy nghiệp sư vân tập xin dâng tác bạch cầu giới cho đệ tử

Đại đức Thích Tiến Đạt tách bạch chương trình

Đức Pháp chủ giáo giới

Giới tử vân tập trước Tổ đường

Hội đồng giới sư Ni đỉnh lễ chư Tăng dâng tác bạch

Nghiệp sư các giới tử niTrên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: