08/06/2011 12:06 (GMT+7)
Số lượt xem: 3973
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

(chuaminhthanh.com)Sau khi được chư Tôn Đức BTS Phật Giáo TP.HCM chính thức thông báo Đại Giới Đàn Hành Trụ của Thành Phố HCM tổ chức vào khoảng trung tuần tháng 10 năm Tân Mão (2011), sẽ đưa vào giới đàn của Luật Viện Huệ Nghiêm để truyền giới. Hòa Thượng Luật Sư Thích Minh Thông cùng Tăng chúng chùa Huệ Nghiêm cũng như quý thầy kiến đàn đang gấp rút hoàn thiện những công trình cơ bản của giới đàn như: Giới Đài, Cầu Giới Đường, phòng Thập Sư Tăng, phòng Giới Tử, Trai Đường, cổng Giới Đàn bằng gỗ... để kịp ngày khai mạc truyền giới. 

Ban Biên Tập kính giới thiệu những hình ảnh phật sự mới nhất về việc chuẩn bị tại Giới Đài Luật Viện Huệ Nghiêm:

   

Thiên Hoa Đài Tạng Lô Xá Na Như Lai (1000 tượng phật trên 1000 cánh sen)

tượng Đức Lô Xá Na Phật

thợ đắp Giới Kinh trong giới đàn

lan can đá quanh hành lang giới đàn 

tượng giới thần bằng đá trong giới đài

Phòng giới tử

Sám Hối Đường

tượng Tứ Đại Thiên Vương cao 7m được tôn trí trong 4 góc của giới đàn

Quý Thầy hướng dẫn góp ý thợ chạm đối liễn cổng giới đàn

phòng giới tử

thợ chạm bao lam - liễn đối giới đàn


Nguon: http://chuaminhthanh.com/web/phatsu/p2_articleid/597


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: