NHỮNG LỜI KHUYÊN TÂM HUYẾT Đức Đạt-Lai Lạt-Ma; Hoang Phong
10/07/2011 09:24 (GMT+7)
ĐỨC ĐẠT-LAI LẠT-MANHỮNG LỜI KHUYÊN TÂM HUYẾTThực hiện với sự hợp tác của MATTHIEU RICARDChuyển ngữ từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Pháp: CHRISTIAN BRUYATChuyển ngữ Pháp Việt: Hoang Phong Nhà Xuất Bản Tôn Giáo  Hà Nội 2009Tái bản: Nhà xuất bản Phương Đông TP. Hồ Chí Minh 2011
Suối nguồn yêu thương
09/07/2011 20:03 (GMT+7)
Mục lụcMục lục tổng quát Thay lời tựa Tình cha Tình mẹ Phương Đông là cha mẹ Vu lan nhớ mẹ

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ 12 KINH KIM CANG
08/07/2011 22:01 (GMT+7)
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997Khóa Thứ Mười Hai KINH KIM CANG 
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ 10 và 11 LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN
08/07/2011 21:24 (GMT+7)
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997 Khóa Thứ 10 Và 11LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN  DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI Ngài Mã Minh Bồ Tát tạo Luận  Ngài Chơn đế Tam Tạng dịch chữ Phạn ra chữ Hán  Sa môn Thích Thiện Hoa lược dịch và lược giải  Giảng lần thứ nhứt tại Phật Học Đường Nam Việt Ngày 12 tháng 9 năm Tân Sửu (11 10 61)

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ 9: DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN
06/07/2011 21:49 (GMT+7)
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997KHOÁ THỨ 9: DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ 8: KINH VIÊN GIÁC
04/07/2011 20:12 (GMT+7)
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997KHOÁ THỨ 8: KINH VIÊN GIÁC

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ 7: TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT hay là ĐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM (TT)
04/07/2011 19:59 (GMT+7)
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997KHOÁ THỨ 7: TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT hay là ĐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM (TT)
Làm chủ vận mạng
02/07/2011 20:42 (GMT+7)
Mục lục tổng quátLời người dịch Lời nói đầu Làm chủ vận mạng Bong bóng nước Nằm mộng ban ngày Chó giữ tài sản Chỉ là cái túi da Bồ-Tát Văn Thù

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ 6: TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT hay là ĐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM
29/06/2011 20:32 (GMT+7)
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997KHOÁ THỨ 6: TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT hay là ĐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ 5: LỊCH SỬ TRUYỀN BÁ PHẬT GIÁO
28/06/2011 21:14 (GMT+7)
PHẬT HỌC PHỔ THÔNGHòa Thượng Thích Thiện HoaThành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997KHOÁ THỨ 5: LỊCH SỬ TRUYỀN BÁ PHẬT GIÁOMƯỜI TÔNG PHÁI VÀ VŨ TRỤ NHƠN SANH

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ 4: DUYÊN GIÁC VÀ BỒ TÁT THỪA PHẬT GIÁO
28/06/2011 20:58 (GMT+7)
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997KHOÁ THỨ 4: DUYÊN GIÁC VÀ BỒ TÁT THỪA PHẬT GIÁO
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ 3: THINH VĂN THỪA PHẬT GIÁO
27/06/2011 18:40 (GMT+7)
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997KHOÁ THỨ 3: THINH VĂN THỪA PHẬT GIÁO

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ HAI: THIÊN THỪA PHẬT GIÁO
26/06/2011 20:56 (GMT+7)
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997KHOÁ THỨ HAI: THIÊN THỪA PHẬT GIÁO
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHÓA THỨ 1: NHÂN THỪA PHẬT GIÁO
23/06/2011 20:52 (GMT+7)
PHẬT HỌC PHỔ THÔNGHòa Thượng Thích Thiện HoaThành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997KHOÁ THỨ NHẤT

KHAI THỊ Quyển 1 Hòa Thượng Tuyên Hóa
22/06/2011 07:51 (GMT+7)
KHAI THỊ Quyển 1Hòa thượng Tuyên HóaBan Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp GiớiVạn Phật Thánh Thành Talmage, California

Phật Học Cơ Bản - tập 4
21/06/2011 16:06 (GMT+7)
Lời Giới Thiệu Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN PHẬT HỌC CƠ BẢN Tập Bốn Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002) Nguyệt san Giác Ngộ -------------o0o----------- Ðược sự chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Ban Biên tập Chương trình Phật học hàm thụ (PHHT) đã tiến hành biên soạn bộ sách "Phật học cơ bản" nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học viên đang theo học chương trình PHHT, cũng như của đông đảo Tăng Ni và Phật tử.
Phật Học Căn Bản - Tập 3
21/06/2011 09:47 (GMT+7)

Phật Học Căn Bản - Tập 2
20/06/2011 20:41 (GMT+7)
[0.1] Lời nói đầu Lời nói đầu Ðược sự chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Ban Biên tập Chương trình Phật học hàm thụ (PHHT) đã tiến hành biên soạn bộ sách "Phật học cơ bản" nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học viên đang theo học chương trình PHHT, cũng như của đông đảo Tăng Ni và Phật tử.
Phật Học Căn Bản - Tập 1
20/06/2011 18:58 (GMT+7)
[0.1] Lời nói đầu Ðược sự chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Ban Biên tập Chương trình Phật học hàm thụ (PHHT) đã tiến hành biên soạn bộ sách "Phật học cơ bản" nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học viên đang theo học chương trình PHHT, cũng như của đông đảo Tăng Ni và Phật tử.


 Về trang trước     Về đầu trang      Page:  1 2 3 4 [5] 6 7 8 9  

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: