Chuyện đạo đời (Phần 1)
20/08/2010 11:35 (GMT+7)
Có những buổi chiều ngồi một mình trong thư viện của chùa Hoằng Pháp, lần đọc lại các truyện ngụ ngôn, kinh Pháp Cú, kinh Bách Dụ… tôi cảm nhận ra được rằng trong những mẩu chuyện đơn giản ngắn gọn này, nhiều khi còn mang cả tính hài hước và lại chứa đựng cả một khối triết lý đồ sộ, buộc người ta phải dùng tuệ giác để quán sát và suy ngẫm thì mới nhận chân ra được một phần nào thâm nghĩa mà cổ nhân muốn gởi gắm.
Sự tích Giới Luật
20/08/2010 11:07 (GMT+7)
Mỗi giới điều được thâu tóm thành bốn chữ, chỉ cốt để giúp trí nhớ và học thuộc lòng. Muốn rõ nghĩa phải xem nội dung của giới điều và xem sự tích. Khi đọc sự tích, ta có thể thấy rõ nguyên do chế giới và mục tiêu mỗi giới, đồng thời cũng có thể thấy cái tinh thần nằm ở đằng sau chữ nghĩa, vượt trên chữ nghĩa và truyện tích. Có vậy mới thấy giới luật tuy nhiều mà rút lại không ngoài bốn chữ "thiểu dục tri túc" hay không ngoài hai chữ "tàm quý".

Kinh Trường Thọ Diệt Tội
20/08/2010 10:47 (GMT+7)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện mây hương mầu này, Đến khắp mười phương cõi, Cúng dường tất cả Phật, Tôn Pháp, Chư Bồ Tát, Vô biên chúng Thanh văn, Cùng tất cả Thánh hiền, Duyên khởi đài sáng chói, Trùm đến vô biên cõi, Khắp xông các chúng sanh, Đều phát tâm Bồ-đề, Xa lìa các nghiệp vọng, Trọn thành đạo Vô thượng. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ-tát Ma ha tát
An Lạc Từng Bước Chân
20/08/2010 10:42 (GMT+7)
Buổi sáng khi thức dậy, ta biết rằng ta có hai mươi bốn giờ trước mặt để sống. Đó là một món quà quý giá. Ta sống như thế nào để có an lạc và hạnh phúc trong suốt hai mươi bốn giờ, mà người khác cũng nhờ đó mà có an lạc và hạnh phúc. 

Ân Đức Tam Bảo
20/08/2010 10:25 (GMT+7)
Bất cứ một Tôn-Giáo nào, hàng tín-đồ thường tôn-sùng vị Giáo-Chủ của mình để tỏ lòng hâm-mộ và biết ơn. Có người biết ơn vị Giáo-Chủ của mình do nơi sự huyền-bí, linh-thiêng, mầu-nhiệm. Có người thì biết ơn bằng cách thoát khỏi tai-nạn hoặc bệnh-tật. Có người lại biết ơn trên căn-bản hợp-lý thật sự và Trí-Tuệ Có người thì tin-tưởng bằng cách xu hướng mơ-hồ mù-quáng vì thấy nhiều người tin-tưởng.
Bước Sen Nữ Tu & Cư Sĩ Phật Giáo: Cuộc Sống,Tình Yêu & Thiền Định
20/08/2010 10:05 (GMT+7)
Làm sao tôi có thể hành thiền khi quá bận rộn với công việc và gia đình? Làm sao tôi có thể phối hợp hoạt động với ngồi yên một chỗ? Có các nữ tu sĩ không? Có thể tìm được các nữ đạo sư trong Phật giáo truyền thống không?

Lịch sử Ðức Mục Kiền Liên (Mahà Moggalàna)
20/08/2010 09:37 (GMT+7)
Từ lâu, tôi hằng tâm nguyện được dịp phiên dịch hay biên soạn lịch sử của những Ðại Tông Ðồ Ðức Phật, nhất là các ngài Xá Lợi Phất (Sàriputta), Mục Kiền Liên (Màhà Moggallàna), A Nan (Ananda) Ca Diếp (Kassapa), Ưu Bà Li (Upàli) v.v... Nhưng rất tiếc tìm được tài liệu đầy đủ để đúc kết cuộc đời của vị Thánh Tăng ấy không phải là chuyện dễ.
Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca
12/08/2010 15:45 (GMT+7)
Cách đây hơn hai mươi lăm thế kỷ, vào ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, tại miền trung nước Ấn Độ, Bồ tát Hộ Minh đã giáng trần, qua hiện thân thái tử Sĩ - Đạt – Ta, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Ngài đã vì lòng từ bi, vì sự an lạc, hạnh phúc, giải thoát cho chúng sanh và thế gian, nên xuất hiện ở cõi Ta bà nầy.


 Về trang trước     Về đầu trang      Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: