XIN CỨU ĐỘ MẸ ĐẤT


Thích Trí Siêu Nhà xuất bản Phương Đông
03/12/2013 20:20 (GMT+7)
Số lượt xem: 7163
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

XIN CỨU ĐỘ MẸ ĐẤT
Thích Trí Siêu
Nhà xuất bản Phương Đông

Sách này nói về sự liên quan chặt chẽ giữa con người và trái đất, cả hai đồng sinh cộng tử. Con người không thể sống riêng lẻ một mình nếu các loài khác bị tiêu diệt.

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: