XIN CỨU ĐỘ MẸ ĐẤT


Thích Trí Siêu Nhà xuất bản Phương Đông
03/12/2013 20:20 (GMT+7)
Số lượt xem: 7309
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Xin Cứu Ðộ Mẹ Ðất
Thích Trí Siêu

Mục Lục

Part  I 
Lời nói đầu
I/ Mẹ Ðất
II/ Mẹ Ðất đang bị tàn hoại
1. Màng ozone bị thủng lỗ
2. Bầu khí quyển tăng nhiệt
3. Rùng cây bị đốn phá
4. Ðất mầu thành đất muối
5. Sông biển thành cống rãnh
Part  II 
III/ Mẹ Ðất bệnh thì chúng sinh bệnh
1. Xã hội nô lệ hóa
2. Tỵ nạn thiên nhiên
3. Không khí, nước và thức ăn ô nhiễm
IV/ Nguyên nhân Mẹ Ðất bệnh
1. Sự u mê, tham lam, ích kỷ
2. Gương xưa châu Ðại Dương
V/ Xin cứu độ Mẹ Ðất
1. Phật pháp bất ly thế gian pháp
2. Sống đời tỉnh thức
3. Hiếu sinh và tình thương nhân loại
4. Thiểu dục tri túc
5. Thông điệp 

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: