Tạng thư Sống Chết


The Tibetan Book Of Living And Dying Sogyal Rinpoche Ni sư Thích Nữ Trí Hải dịch
22/07/2011 10:27 (GMT+7)
Số lượt xem: 69112
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

living-dying.gif
MỤC LỤC
Lời giới thiệu của Đức Dalai Lama
 Lời nói đầu
  PHẦN MỘT: SỐNG
  1. Trong tấm gương của cái chết
2. Vô thường
 3. Tư duy và thay đổi
4. Bản chất của tâm

5. Đưa tâm về nhà

6. Tiến hóa, Nghiệp và tái sinh

7. Bardo và những thực tại khác

8. Đời này: Bardo tự nhiên

9. Con đường tâm linh

10. Tự tánh sâu xa của tâm

 

PHẦN HAI: CHẾT

 

11. Lời khuyên tâm huyết giúp người sắp chết

12. Lòng bi mẫn: viên ngọc như ý

13. Giúp đỡ tinh thần người sắp chết

14. Hành trì cho người sắp chết

15. Tiến trình chết

 

PHẦN BA: CHẾT VÀ TÁI SINH

 

16. Nền tảng

17. Tia sáng nội tại

18. Trung ấm (Bardo) tái sinh

19. Giúp đỡ sau khi chết

20. Kinh nghiệm cẩn tử: nấc thang lên trời?

 

 PHẦN BỐN: KẾT LUẬN

 

21. Tiến trình phổ quát

22. Sứ giả hòa bình

Phụ lục 1: Vấn đáp về sự chết

Phụ lục 2: Hai mẫu chuyện
Phụ lục 3: Hai bài thần chú

http://www.quangduc.com

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: