19/01/2014 07:22 (GMT+7)
Số lượt xem: 1590
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

VIEN TICH 2.jpg

 

Ngày 19 tháng 01 năm 2014 (ngày 19/12/Quý Tỵ)

07h00: Cung an chức sự đạo tràng

08h00: Niêm hương Cáo Tổ - bạch Phật

08h30: Lễ nhập kim quan

10h00: Lễ thọ tang

11h00: Lễ phúng điếu và luân phiên tụng niệm

17h00: Dược thực

19h30: Lễ sơ dạ

20h30: Luân phiên tụng niệm

Ngày 20 tháng 01 năm 2014 (ngày 20/12/Quý Tỵ)

04h00: Công phu khuya

06h00: Tiểu thực

07h30: Lễ tiến trà

08h30: Lễ phúng điếu và luân phiên tụng niệm

10h00: Cúng ngọ và cung tiến Giác linh

13h30: Lễ phúng điếu và luân phiên tụng niệm

17h00: Dược thực

19h30: Luân phiên tụng niệm

Ngày 21 tháng 01 năm 2014 (ngày 21/12/Quý Tỵ)

04h00: Công phu khuya

06h00: Tiểu thực

07h30: Lễ tiến trà

08h30: Phúng điếu & luân phiên tụng niệm

10h00:Cúng ngọ & cung tiến giác linh

13h30: Lễ Phúng điếu & luân phiên tụng niệm

17h00: Dược thực

19h30: Luân phiên tụng niệm

Ngày 22 tháng 01 năm 2014 (ngày 22/12/Quý Tỵ)

04h00: Công phu khuya

06h00: Tiểu thực

07h30: Lễ tiến trà

08h30: Lễ phúng điếu & luân phiên tụng niệm

10h00: Cúng ngọ & cung tiến Giác linh

13h30: Lễ Phúng điếu & luân phiên tụng niệm

17h00:  Dược thực

19h30: Lễ phụng Linh mô yết Phật & yết Tổ

20h30: Lễ thắp nến truy niệm Ân sư

Ngày 23 tháng 01 năm 2014 (ngày 23/12/Quý Tỵ)

 04h00: Công phu khuya

 06h00: Tiểu thực

 08h00: Lễ tưởng niệm Cố Trưởng Lão Hòa Thượng tân viên tịch (có chương trình riêng)

 09h00: Lễ phụng tống Kim quan nhập Bảo tháp trong khuôn viên Tổ Đình Thiên Phước.

10h30: Lễ thượng chân dung tại Tổ Đường Tổ Đình Thiên Phước, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: