10/09/2018 20:56 (GMT+7)
Số lượt xem: 4031
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

175.jpg

Tưởng nhớ Sư Bà Tâm Hoa Chùa Tâm Ấn thành phố Quy Nhơn - Bình Định

(1911- 2018)


Tâm Ấn sao vừa rụng
Trời Quy Nhơn úa màu
Dạt dào câu niệm tụng
Bốn chúng tiếng kinh cầu

Tường Vân thêm long vị [1]
Ni Bộ mất tựa nương
Một đời làm xuất sĩ
Duyên hết... Sư lên đường

Làm người trên thế kỷ
Hoằng đạo chấn tông phong
Nụ cười luôn hoan hỷ
Thương ghét không để lòng

Trên trăm người đệ tử
Sư Bà lo vuông tròn
Tâm không hề bỉ thử
Tình sâu nặng núi non

Tòng lâm của Ni chúng
Thạch trụ nhà Như Lai
Ai soạn nghi phụng cúng ? [2]
Cầu nguyện ngự liên đài

"Nguyện đưa ni chúng lên bờ giác
Thệ dắt nữ lưu khỏi bụi hồng
Tòng bá há nài cơn tuyết đổ
Vào sinh ra tử cũng như không" [3]
------------------------------
Ngày 10.9.2018
Thích Giác Tâm

Chú thích:
[1] Ni Trưởng y chỉ Đức đệ nhất Tăng Thống Thích Tịnh Khiết, Tổ đình Tường Vân, thành phố Huế - Thừa Thiên
[2] Lúc sinh tiền Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Huyền Quang có soạn cho Ni Trưởng một nghi thức cúng riêng, khi Ni Trưởng viên tịch.
[3] Năm 2002 Ni Trưởng có nhờ tôi chấp bút,viết tiểu sử của Người, năm đó Người nói rằng sinh năm 1911 (Tân Hợi). Và có đọc cho tôi nghe bài thơ của Người làm . Bốn câu thơ trong ngoặc kép được trích lại trong bài thơ gồm 8 câu.

>>> Tưởng nhớ Sư Bà Tâm Hoa Chùa Tâm Ấn thành phố Quy Nhơn - Bình Định

>>> Tưởng nhớ Sư Bà Tâm Hoa Chùa Tâm Ấn thành phố Quy Nhơn - Bình Định

chuabuuminh.vn


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: