07/06/2013 19:30 (GMT+7)
Số lượt xem: 8011
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn
(1930-2013)Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: