09/04/2012 08:06 (GMT+7)
Số lượt xem: 37463
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

dài 1 giờ 14 phút, do BBC thực hiện, có phụ đề tiếng Việt, ý nghĩa sâu sắc.

Phim do Sử gia Bettany Hughes trực tiếp thăm viếng 7 Kỳ Quan:
1. Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ
2. Bảo tháp Boudhanath, Kathmandu, Nepal3. Chùa Răng (Temple of the Tooth), Kandy, Tích Lan
4. Wat Pho Temple, Bangkok, Thái Lan
5. Angkor Wat, Campuchia
6. Giant Buddha, Po Lin, Hồng Kông
7. Hsi Lai Temple, Los Angeles, Hoa Kỳ 
tường thuật và diễn giải sâu sắc về Cuộc đời Đức Phật, sự hành trì kế thừa suốt 26 thế kỷ, và đưa ra kết luận rất hay...

Phụ họa với Sử gia Bettany Hughes, có Giáo sư Robert Thurman dạy Triết lý Phật Giáo đại học Columbia, Tiến sĩ Ulrich Pagal về Ngôn ngữ & Tôn giáo, và Ông Richard Coombrich Đại học Oxford.

Dành thời giờ cần xem, nên xem, học hỏi từng câu từng chữ qua thuyết minh.

Tôi không có thời giờ, rất mong vị nào thư thả, phát tâm đánh máy ghi lại toàn bộ bài Tường thuật và diễn giải của bộ phim, thiết nghĩ rất hữu ích.

Chúng tôi xin chuyển, âu cũng là cơ hội ôn lại, học hỏi, biết thêm Đạo Phật của mình qua cái nhìn của những nhà trí thức Tây phương. 

Kính chúc Mùa Phật Đản an lành, thanh thoát và Ánh Đạo Vàng tỏa chiếu muôn phương.


Thích Nhật TânTrên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: