07/10/2011 03:28 (GMT+7)
Số lượt xem: 30115
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

A Di Đà Phật,
Con xin kính mời quý Thầy, Sư Cô và Phật tử liên hữu, xin bỏ một chút thời gian xem phim Phật giáo, rất hay và hữu ích.
Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: