07/07/2011 22:15 (GMT+7)
Số lượt xem: 41209
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Phật nói kinh Diệt tội - Trường thọ tội phá thai

Phật nói kinh Diệt tội - Trường thọ tội phá thai 


Tập  1


Tập 2Tập 3Tập 4Tập  5Tập  6Tập  7Tập  8Tập 9Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: