19/09/2011 08:17 (GMT+7)
Số lượt xem: 10893
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Múa Thiên Thủ Thiên Nhản.
Đoàn múa do 9 người áo trắng đứng bên ngoài hướng dẫn


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: