16/01/2018 07:30 (GMT+7)
Số lượt xem: 1569
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

60x90(8) PHAT DUNG CHUAN IN.jpg

NIỆM ÂN NGÀY PHẬT THÀNH ĐẠO

Thích Giác Tâm

*

Trong rừng trúc Phật khoan thai

Đến đi tự tại hình hài đoan trang

Phật xưa từ bỏ ngai vàng

Nay đi chân đất thênh thang cõi về

Phật dạy ta bỏ lầm mê

Mà ta tham đắm bộn bề quên đi

Dạy ta tu hạnh từ bi

Mà ta bất chấp sân si làm càng

Dạy muốn an thì được an

Mà ta cứ thích đi hoang suốt đời

Làm cùng tử mãi rong chơi

Ngọc trong chéo áo lệ rơi đói nghèo

Phúc lành là phải cấy gieo

Đơm hoa kết hạt  eo sèo còn đâu

Bên rừng trúc con cúi đầu

Dưới chân đảnh lễ vọng cầu kính dâng

Ngày thành đạo con niệm ân

Tu theo Phật con tinh cần sớm khuya.

----------------------

Mùa  lễ Phật thành đạo

Mồng 08 tháng 12 âm lịch (Đinh Dậu)


 


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: