15/12/2017 05:55 (GMT+7)
Số lượt xem: 1705
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

57eb475a4e3ea.jpg

NỖI LÒNG CHA MẸ THIẾT THA

Thích Giác Tâm

*
Này con hãy nhớ thâm ân
Xin đừng trút giận xăm thân ảnh trần

Mẹ cha gian khổ muôn phần
Công lao dưỡng dục vạn lần khắc ghi

Đời con hãy bớt sân si
Luyện tâm từ ái mơ chi hão huyền

Chơi bạn phải biết hư, nên
Ta đen gần mực, gần đèn sáng trưng

Hãy cho cha mẹ tin mừng
Rằng con học giỏi xin đừng lo xa

Con đừng quán nét lê la
Đắm mê ảo hóa sa đà ngày đêm

Cầu cha giấc ngủ êm đềm
Cầu mẹ vui sống thêm lên tháng ngày

Con đừng buông thả chơi say
Trà đình tửu điếm tháng ngày tránh xa

Con đừng học thói ba hoa
Dệt thêu thêm bớt đổ hô cho người

Facebook đường lên cõi trời
Trang nào địa ngục con thời tránh xa

Con đừng bắt chước quỷ ma
Halloween hội ấy tránh xa đừng gần

Mong con tâm sáng trong ngần
Có tâm đóng góp cõi trần an vui

Từ bi cứu khổ độ đời
Đó là báo hiếu một thời làm con
-----------------------------
Gia Lai, ngày 14. 12.2017Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: