CHÚ TIỂU ƠI !


Thích Giác Tâm
12/12/2017 08:12 (GMT+7)
Số lượt xem: 1713
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

3-398d2.jpeg

CHÚ TIỂU ƠI !

Thích Giác Tâm

*
Con là ngọn nến lung linh
Truyền đăng thắp sáng kết tình muôn nơi

Thiền môn tiếp nối ngày mai
Không là con thì là ai hỡi trời

Con là mạch sống muôn đời
Sẻ chia diệu pháp mọi thời mọi nơi

Trang kinh chép dở một thời
Con nguồn tiếp nối ngày mai hoàn thành

Chú tiểu là của để dành
Khơi thông nguồn đạo xanh thêm cõi này.
--------------------------
Gia Lai, tháng 12 năm 2017
TGT

(Thân tặng Ni Sư Thích nữ Nguyên Thọ, cảm hứng từ câu nói của Ni Sư :" Các chú Tiểu là ngọn nến lung linh trong Thiền Môn").


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: