VẬN HỘI MỚI HANH THÔNG


Thích Giác Tâm.
19/11/2017 05:24 (GMT+7)
Số lượt xem: 1336
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


23622475_1192676114165510_6014401194121191640_n.jpg


VẬN HỘI MỚI HANH THÔNG
Thích Giác Tâm.

Ba lần về Hà Nội
Mười lăm năm biết không
Ba lần về đại hội
Cảm xúc rộn trong lòng

Con theo thầy học Phật
Làm đạo suốt quảng đời
Con, cách làm tất bật
Thầy vừa làm vừa chơi

Giáo hội dâng trọn lòng
Tâm thầy rộng mênh mông
Nụ cười hiền trọn kiếp
Tịch lặng chiếu cửa Không.

Hà Nội nay mùa đông.
Trời lành lạnh se lòng
Thầy ung dung đại hội
Vận hội mới hanh thông.

Tuổi chín mươi gần đất
Thầy không nghĩ mất còn
Hà Nội mưa lất phất
Dáng thầy đẹp thiền môn.
___________
Hà Nội, ngày 19.11.2017

(Kỷ niệm ngày đi Hà Nội cùng Sư phụ Thích Từ Hương, tham dư đại hôi Phật giáo toàn quốc lần thứ 8).


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: