07/11/2017 19:45 (GMT+7)
Số lượt xem: 1496
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

IMG_0406.JPG

THẦY ..!

ĐĐ. Thích Quang Hướng

Thầy nay tuổi sắp chín mươi
Mà trông thần sắc khác người phàm nhân
Thầy siêng chánh niệm tinh cần
Kiệm ngôn ít nói pháp hành truyền trao.

Lời thầy thước Ngọc kim vàng
Công phu sớm tối hãy mau tu trì
Thực hành hỉ xả từ bi
Là câu thần chú huyền vi phép mầu.

Đỡ lòng đậu phụ tương rau
Nếu lòng biết đủ phiền sầu chẳng vương
Thầy tinh ý, biết tỏ tường
Những điều nhân thế chán chường bày ra.

Thầy dạy phải bỏ cái ta
Người nhân buông chấp hoá ra hoà bình
Thầy yêu hoa lá hữu tình
Xả buông tình tưởng cái nhìn rộng ra.

Nhân duyên trong cõi Ta bà
Thầy trò hạnh ngộ cùng nhà Như Lai
Kinh vàng trong phẩm Pháp hoa
Cha hiền hi vọng con qua sen vàng.

Đời tu con quá dở dang
Thuốc dại lỡ uống mênh mang cõi mù
Đời này con nguyện cần tu
Một mai an dưỡng thầy trò gặp nhau.

Say sưa trong những pháp màu
An vui muôn kiếp phúc đâu sánh bằng.
Vô thường trong cõi trăm năm
Thầy ơi! Con nguyện pháp lành siêng tu.

TQHTrên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: