27/10/2012 18:07 (GMT+7)
Số lượt xem: 75131
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Sau 30 năm sưu tập, khảo cứu, biên soạn, tài liệu mang tựa đề “Lịch Sử Phật giáo qua tem bưu chính” đã được hoàn thành và dự định in thành sách để phổ biến cho mọi người cùng đọc.


 

(ảnh minh họa)

Theo tác giả Trần Thanh Lý (Canada) thì cuốn tài liệu này đã được nhiều quý thầy trên thế giới đọc qua và viết đôi lời giới thiệu. Ngoài ra, có lời giới thiệu của ông Nguyễn Bảo Tụng, nhà sưu tập bưu hoa ở Mỹ và nhà thơ đạo Nữ Sĩ Vân Nương Lê Ngọc Chấn ở Pháp.

Dự kiến, tài liệu này sẽ được in thành sách, dầy khoảng 350 trang, in màu, với trên 700 tem hình các đề tài Phật giáo của nhiều Quốc gia. Sách in ra có 5 chương:

Chương 1: Đức Phật Thích Ca, bao gồm lịch sử Đức Phật, kinh Pháp Cú, kinh Pháp Hoa, bốn cảnh của Tứ Động Tâm...)

Chương 2: Chư Phật, các vị Bồ Tát, các Đại Sư và danh nhân Phật Giáo như  Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Hạnh Phổ Hiền, thầy Huyền Trang, Ngài Liên Hoa Sinh, Đức Đạt Lai Lạt Ma, Bà Alexandre Néel, Ông H.S.Olcott...

Chương 3: Những đề tài liên quan đến Phật Giáo như Lá cờ Phật giáo, Hoa sen, Cây bồ đề, Mandala, Cúng dường, Sáu lần đại hội kết tập kinh điển, Tranh Thangka, Lễ Vu lan, Pháp luân...

Chương 4: Các thủ ấn của chư Phật và Bồ Tát như ấn vô úy, ấn xúc địa, ấn giáo hóa, ấn chuyển Pháp luân, ấn tham thiền, thế ngồi râjalilasana, nhập Niết bàn…

Chương 5: Các chùa, đền, động, hang, tháp, hình tượng chư Phật và Bồ Tát như chùa Một Cột, chùa Tây Phương, chùa Thiên Mụ, Đế Thiên Đế Thích, Đền Borobodur, các chùa Lào, Miên, Nhật, Trung Quốc, tượng Phật ở Bamiyan, các chùa Tích Lan...

Bùi Hiền (tổng hợp)

http://kienthuc.net.vn/thien/hanh/201210/Se-an-pham-Lich-su-Phat-giao-qua-tem-buu-chinh-1856834/


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: