02/08/2011 06:11 (GMT+7)
Số lượt xem: 14806
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Vườn hoa Nhật Bản đẹp nhất thế giới.
Vườn hoa Nhật Bản đẹp nhất thế giới không phải ờ Kinh Đô
cũng không phải ở Đông Kinh .
Mà ởYasugi một tỉnh nhỏ trong quận Shimane phiá Tây Nhật Bản.
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
   
  
  
 
   
  
  
  

  
 
  
  
 
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
This was the indoor female-only bath 
  
  
  

  
And this was the outdoor female-only bath 
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
 
__._,_.___
.
 
__,_._,___


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: