26/10/2012 11:44 (GMT+7)
Số lượt xem: 34516
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

* * *

SÁM HƯƠNG LINH (NGHIỆP CHẾT NƯỚC)

 * * *

Kính lạy Phật từ bi cứu khổ,

Phát thần oai tế độ chúng sinh.

Năm xưa vương vấn tội tình,

Bỏ thân chết dưới dòng xanh nước đầy.

*

Bao năm tháng đọa đày khổ sở,

Không mùa đông lạnh giá như băng.

Bơ vơ đói rách chơi vơi,

Ngẩn ngơ nhìn thấy người đời bỏ quên.

*

Hỡi những người: bụi bờ chui rúc

Dưới gầm cầu lúc đục lúc trong

Cùng bèo trôi dạt lông bông,

Gió to mưa lớn biển sông hãi hùng.

*

Hỡi những người: chết nơi nước thối

Chịu xiết bao rác rưởi tanh hôi

Khổ sầu chưa phút nào thôi,

Nghiệp ràng buộc chặt chẳng dời đi đâu.

*

Hỡi những người: chết nơi biển cả

Thân nát tan tôm cá rỉa ăn

Dập dềnh theo sóng trôi lăn,

Không bờ không bến nhọc nhằn điêu linh.

*

Hỡi những người: gieo mình xuống nước

Cứ tưởng rằng chết được là yên

Nào ngờ cái chết tự quyên,

Còn thê thảm gấp bội lần trước đây.

*

Hỡi những người: vào sông ra bể,

Cánh buồm mây chạy xế gió đông,

Gặp cơn dông tố giữa dòng,

Đem thân vùi rấp vào lòng kình nghê.

*

Hỡi những người: chìm sông lạc suối,

Bỏ gia đình bỏ lại công danh.

Đêm đem nghe trống báo canh,

Liền mau tìm cách về nơi gia đường.

Hỡi những người: giữa sông gặp nạn,

Bỗng tự nhiên họa đến bất ngờ,

Kêu rên cùng khắp đất trời,

Nhưng thây đã phủ một màu rêu xanh.

*

Nghiệp chết nước thật đầy cảnh tội,

Do thuở xưa lầm lỗi gây nhân

Bây giờ sám hối ăn năn,

Cầu xin Phật tổ ân cần thứ tha.

*

Hương linh nguyện thiết tha theo Phật,

Lòng chí thành chuyên nhất quy y

Thênh thang đạo lộ từ bi,

Mục tiêu Vô ngã bước đi đến cùng.

*

Vâng lời Phật mở lòng thương quý,

Đến vạn loài pháp giới chúng sinh

Mong cho tất cả sinh linh,

Thoát vòng khổ nạn, yên bình hân hoan.

*

Hương linh nguyện muôn ngàn kiếp tới

Lòng không màng danh lợi thế gian

Tránh xa thù hận bạo tàn

Vượt qua ích kỷ dối gian tị hiềm.

*

Đối với Phật một niềm tôn kính

Giữ thân tâm chân chính cúng dường

Nghìn đời chỉ một con đường

Hướng về giác ngộ, hoằng dương đạo mầu.

*

Nhờ Phật lực thẳm sâu rộng lớn

Đưa hương linh về chốn thanh lương

Xa lìa cảnh khổ thảm thương

Từ nay thệ nguyện kiên cường tiến tu.

*

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (21 lần)

* * *

http://www.daibi.vn/2012/08/sam-nghiep-chet-nuoc/

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: