23/06/2011 05:49 (GMT+7)
Số lượt xem: 51603
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Muôn loài nào khác chi ta Cũng tìm sự sống, lánh xa tai nàn Có cha mẹ, có họ hàng Kết bè sinh hoạt, hiệp đoàn siêng năng

Khuyên Đừng Giết Thú


Muốn bình an trước mọi ách nạn tai ương, chi bằng nên biết đem lòng thương chúng sinh mà tránh bớt nghiệp sát hại.
(ảnh: người dân Trung Quốc thả chim trong ngày lễ Nguồn: internet)

Nam mô Đại Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát


Ta đừng giết nó mà ăn

Cũng đừng bắt nó trói trăn giam cầm

Bẫy, câu, chước độc mưu ngầm

Làm cho chúng nó âm thầm đớn đau

Lạc bầy dớn dác xôn xao

Lại e cái nạn thớt, dao hầu gần

Mình có thân, nó cũng có thân

Nuôi mình giết nó trái cân công bằng

Lâm mình cảnh ấy khổ chăng?

Giả như có kẻ bắt phăng chúng mình

Mẹ cha, cô bác thảm tình

Xót thương đã lắm, bất bình biết bao

Ruột rà ai cắt chẳng đau

Tình thương ai dứt chẳng đau gan vàng

Nếu ta suy nghĩ kỹ càng

Tình này, cảnh ấy rõ ràng tương thân

Làm người, ta có lòng nhân

Hãy khơi Tánh Phật lần lần sáng ra

Người cùng muôn vật một nhà

Ta là anh chị, chúng là đàn em

Khôn hơn ta phải xét xem

Trông nom giúp đỡ đàn em dại khờ

Khi lâm nạn, chúng bơ vơ

Mau tay tiếp cứu chớ ngơ mắt nhìn

Thấy ai giết thác sinh linh

Lấy lời khuyên giải, dụng tình cản ngăn

Thú kia nó cũng là thân

Cũng xương, cũng thịt có phần như ta

Đánh đau chúng nó kêu la

Tiếng rên đứt ruột, tiếng la xé long

Tánh linh người vật cũng đồng

Xuống tay bao nỡ, cầm lòng sao đang

Thân ta thì muốn cho an

Mà thân kẻ khác lại toan xéo dày

Lòng ta muốn tránh nạn tai

Sao cùng kẻ yếu ra tay dữ dằn?

Nếu ta biết lẽ công bằng

Biết câu phước tội, biết căn luân hồi

Chớ nên giết nó đành rồi

Cũng đừng hành hạ, tỏ lời dễ khinh

Chớ cho chúng khổ vì mình

Mở lòng thương xót tấm hình hài kia

Đừng làm chúng nó chia lìa

Con này xa mẹ, vợ kia cách chồng

Đừng bày cắt cổ nhổ lông

Việc làm cũng phải dự phòng về sau

Dây oan ai lại buộc vào

Kiếp này gây nợ, khiếp nào trả xong

Muốn cho mình được thong dong

Đừng làm kẻ khác khổ lòng làm chi

Chớ vì một chút sân si

Mà bao oan trái kéo trì cuốn lôi

Muốn ra khỏi biển luân hồi

Quả kia phải hái cho rồi đừng gieo

Dừng chân là bóng chẳng theo

Nhơn tay thì nghiệp chẳng đeo bên mình

Ai ơi nên khá giữ gìn!

Kệ tụng của Hệ Phái Khất Sĩ - PGVN

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: